polskie stronnictwo ludowe co to jest
Definicja Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie : nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe z połączenia.

Czy przydatne?

Definicja Polskie Stronnictwo Ludowe "wyzwolenie"

Co to znaczy: partia chłopska utworzona w 1915 w Warszawie początkowo pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe z połączenia mniejszych organizacji. Wydawała pismo "Wyzwolenie". W I wojnie świat. związana z ruchem niepodl. W 1918 w rządzie "lubelskim". Od 1918 żądała przymusowego wywłaszczenia ogromnej własności. W sejmie na lewicy, współpracowała z PPS; 1927 w opozycji do sanacji; 1929 w Centrolewie. 1931 połączyła się z PSL "Piast" w Stronnictwo Ludowe. Kluczowymi przywódcami byli: St. Thugutt, T. Nocznicki. I. Kosmowska

Kim jest Polskie Stronnictwo Ludowe znaczenie w Postać biografia P .