piotr ściegienny co to jest
Definicja Ściegienny Piotr: Lubelskie); 1843 wikary, organizator spisku zawiązanego w latach 1842.

Czy przydatne?

Definicja Ściegienny Piotr

Co to znaczy: ksiądz, działacz rewol.; nauczyciel ludowy w Chodlu (Lubelskie); 1843 wikary, organizator spisku zawiązanego w latach 1842-44 pośród inteligencji i chłopów (Związek Chłopski); utrzymywał kontakty ze Stow. Ludu Pol., uważany za autora Złotej książeczki; w 1844 planował stworzenie, uwięziony, w 1846 skazany na bezterminową katorgę; 1871 powrócił do państwie

Kim jest Ściegienny Piotr znaczenie w Postać biografia S .