serwituty co to jest
Definicja serwituty: pastwisk; w trakcie uwłaszczenia były obiektem licznych zatargów pomiędzy wsią.

Czy przydatne?

Definicja Serwituty

Co to znaczy: uprawnienia chłopów do korzystania z dworskich lasów łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia były obiektem licznych zatargów pomiędzy wsią a dworem; w zaborze prus. zniesione równocześnie z uwłaszczeniem; w Galicji patent cesarski z 1853 regulował znoszenie s., mechanizm ten trwał do końca XIX w.; w Królestwie Pol. w dobrach rządowych s. zniesiono w latach 20. XIX w. w czasie oczynszowania (chłopi musieli płacić za korzystanie z lasów i pastwisk); przewarzająca część s. przymusowo zlikwidowano w okresie uwłaszczenia (1864); potem ich likwidacja następowała drogą dobrowolnych umów (skończyły się ostatecznie w momencie międzywojennym)

Kim jest serwituty znaczenie w Postać biografia S .