utopijny socjalizm co to jest
Definicja socjalizm utopijny: sprawiedliwości społ.; oparta na marzeniach o idealnym społeczeństwie.

Czy przydatne?

Definicja Socjalizm Utopijny

Co to znaczy: ideologia zakładająca przebudowę społeczeństwa w imię zasad sprawiedliwości społ.; oparta na marzeniach o idealnym społeczeństwie bezklasowym, rozwijana w XVI-XIX w.; jedną z pierwszych koncepcji utopijnych przedstawił na pocz. XVI w. Thomas Morus; w XVII w. wł. filozof Tommaso Campanella w książce Kraj słońca przedstawił społeczeństwo, gdzie nie ma różnic klasowych ani własności prywatnej; szczególnie mocny w 1 poł. XIX w., kiedy krytykuje inicjalny kapitalizm; w najwyższym stopniu znani przedstawiciele: C.H. Saint-Simon, Ch. Fourier, R. Owen, proponowali nową organizację społeczeństwa przyszłości, które zostanie wprowadzone bez rewolucji dzięki upowszechnieniu oświaty i edukacji; w społeczeństwie pol. idee s.u. pojawiły się na pocz. XIX w. (W. Gutkowski, Podróż do Kalopei, 1817), rozwinęły się w latach 30. i 40. XIX w. ( Z. Świętosławski, Ustawy Kościoła Powszechnego, 1844; L. Królikowski, Polska Chrystusowa, 1842-46; P. Ściegienny; J. Tokarzewski); pol. przedstawiciele s.u. odwoływali się do Ewangelii, wg nich fundamentem społeczeństwa winna być gminna własność ziemi służąca w pojedynkę poprzez rodziny

Kim jest socjalizm utopijny znaczenie w Postać biografia S .