socjalizm co to jest
Definicja socjalizm: gospodarki kapitalistycznej takim systemem społ.-polit., gdzie właścicielem.

Czy przydatne?

Definicja Socjalizm

Co to znaczy: ideologia polit. powstała w XIX w. dążąca do zastąpienia gospodarki kapitalistycznej takim systemem społ.-polit., gdzie właścicielem większości środków produkcji będzie kraj, i do społeczeństwa bezklasowego; artystami tak zwany socjalizmu naukowego byli K. Marks i F. Engels. Już wówczas socjalizm rozwinął się w różnych kierunkach: lewicowym, zw. marksistowskim, dążącym do gwałtownej zmiany ustroju drogą rewolucji, i prawicowym, nastawiającym się raczej na powolne reformy w ramach kapitalizmu. Próbę realizacji marksistowskiej wersji socjalizmu podjęto w Rosji po rewolucji październikowej 1917, a później w innych krajach tak zwany obozu socjalistycznego po 1945. Większe albo mniejsze próby realizacji programu reformistycznego można było obserwować zwł. za rządów Partii Pracy w W. Brytanii, socjalistów w Szwecji. Przeważnie szły one w kierunku powstania "państwa opiekuńczego". W większości wypadków okazało się, Iż niełatwe jest realizowanie szlachetnych marzeń o świecie absolutnej równości i sprawiedliwości społ. Zbyt regularnie realizacja przekształcała się w ich odwrotność

Kim jest socjalizm znaczenie w Postać biografia S .