inwestyturę spór co to jest
Definicja spór o inwestyturę: niem. a papiestwem realizującym postulaty reformy gregoriańskiej.

Czy przydatne?

Definicja Spór O Inwestyturę

Co to znaczy: w XI-XII w. na tle zderzenia interesów pomiędzy cesarstwem niem. a papiestwem realizującym postulaty reformy gregoriańskiej, pośród których znalazło się odebranie władcom świeckim prawa obsadzania urzędów kościelnych, a więc tak zwany inwestytury. Specjalne nasilenie konfliktu nastąpiło za papieża Grzegorza VII, który w dokumencie Dictatus papae orzekł sposobność detronizacji niegodziwego władcy poprzez papieża. Sprzeciw cesarza Henryka IV spowodował rzucenie na niego klątwy papieskiej, która stanowiła istotny atut w rękach zbuntowanej opozycji antycesarskiej w Niemczech. Upokorzenie się cesarza w Canossie w 1077, zakończone zdjęciem klątwy, umożliwiło mu odniesienie zbrojnego sukcesu nad zbuntowanymi poddanymi, a potem samym papieżem. Rozwiązanie s. o i., kontynuowanego poprzez następców obydwu władców, nastąpiło w 1122 w skutku tak zwany konkordatu w Wormacji zawartego pomiędzy cesarzem Henrykiem V i papieżem Kalikstem II. Polegało ono na zarezerwowaniu wyboru biskupa kapitule i zatwierdzaniu go poprzez metropolitę; cesarz z kolei udzielał wybranemu tak zwany inwestytury dzięki świeckich insygniów władzy. Ogłoszenie tych postanowień dokonało się na soborze w Rzymie (sobór laterański I)

Kim jest spór o inwestyturę znaczenie w Postać biografia S .