terroryzm co to jest
Definicja terroryzm: efektów (finansowych albo polit.) drogą krwawej przemocy, mordów polit., i.

Czy przydatne?

Definicja Terroryzm

Co to znaczy: forma działalności zmierzająca do uzyskania ustalonych efektów (finansowych albo polit.) drogą krwawej przemocy, mordów polit., i wymuszenia pod groźbą eksterminacji zakładników na przykład w porwanych samolotach. Celem terrorystów jest przeważnie zwrócenie uwagi recenzji publicznej na wysuwane poprzez nich hasła albo wymuszenie na rządach ściśle ustalonych ustępstw. T. występował już w wcześniejszych wiekach, zwł. w XIX i pocz. XX w., kiedy to socjaliści i anarchiści różnych państw rzucali bomby albo strzelali w przedstawicieli ówczesnej władzy (najgłośniejsze to zamachy na cesarza niem. Wilhelma I, prezydenta Francji, cesarzową austriacką, prezydenta USA McKinleya). Szczególnie dostępny w carskiej Rosji (między innymi zamach na cara Aleksandra II). W XX w. regularnie narzędzie sił nacjonalistycznych albo lewackich. W 2. poł. XX w. terroryzm występował gł. w Ameryce Pd. na przykład Tupamaros w Urugwaju czy Świetlisty Szlak w Peru, na Bliskim Wsch. między innymi działały w ten sposób liczne ugrupowania palestyńskie, w wielu państwach Europy na przykład wł. Czerwone Brygady, irl. IRA, niem. ekipa Baader-Meinhof z Frakcji Czerwonej Armii i tak dalej Terroryzm wspierany był potajemnie poprzez nie wszystkie państwa arab. (Libia) i komunist. (zwł. NRD), które kształciły terrorystów, by doprowadzić do destabilizacji krajów Zachodu albo związanych z Zachodem

Kim jest terroryzm znaczenie w Postać biografia T .