towarzystwa kredytowe ziemskie co to jest
Definicja Towarzystwa Kredytowe Ziemskie: celu zapewnienia ziemiaństwu kredytów; w Królestwie Pol.

Czy przydatne?

Definicja Towarzystwa Kredytowe Ziemskie

Co to znaczy: stowarzyszenia właścicieli ziemskich zakładane w XIX w. w celu zapewnienia ziemiaństwu kredytów; w Królestwie Pol. utworzone 13 VI 1825 z inicjatywy F.K. Lubeckiego-Druckiego; czł. TKZ mogli uzyskać pożyczkę (na dogodnych uwarunkowaniach: długoterminową i nisko oprocentowaną) w wysokości 3/5 wartości szacunkowej majątku, od 1871 kredyty mogli dostać także bogaci chłopi; w Ogromnym Księstwie Poznańskim TKZ powołano w 1821 w Poznaniu; w Galicji utworzono w 1841 Galic. Stanowy Instytut Kredytowy przemianowany w 1869 na Galic. TKZ

Kim jest Towarzystwa Kredytowe Ziemskie znaczenie w Postać biografia T .