struktura paragramatyczna co to jest
Definicja PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA STRUKTURA. Co oznacza modyfikowanie (przekręcenie) jakiegoś.

Czy przydatne?

Definicja PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA STRUKTURA

Co znaczy PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA STRUKTURA: 1. Celowe modyfikowanie (przekręcenie) jakiegoś wyrazu: "argumętnie" a "argumentować" (Lec), "nasze orły" a "nasze osły". Por. kalambur, paronomazja. 2. Ustalenie ´struktura paragramatyczna´ wprowadzone poprzez J. Kristevą i nawiązujące do paragramu. Chodzi tu o zmodyfikowany sposób myślenia o tekście literackim, który w tym ujęciu ma dwie struktury: jawną, gramatyczną i niejawną, paragramatyczną. Ta druga związana jest z ekspresją nieświadomości w dziele literackim i przebiega w okolicy i z wyjątkiem pierwszej. Można ją wyjaśniać jako serię czynności pomyłkowych pisarza, który nieświadomie tworzy pewne znaczenia, powstające w pewnych partiach tekstu, na przykład najpierw czy na końcu wersów odczytywanych z góry na dół czy z dołu do góry. Koncepcja ta wiąże się z badaniami F. de Saussure´a nad anagramami w tekstach hebrajskich, które spopularyzował J.
Starobinski. Por. poststrukturalizm - problem tekstu. JP
Co znaczy PSALM:
Porównanie biblijnej o charakterze modlitewnym. Zbiorem stu pięćdziesięciu kanonicznych realizacji tego gatunku jest starotestamentowa Księga Psalmów, której autorstwo (po części) jest przypisywane Dawidowi paragram, paragramatyczna struktura co znaczy.
Krzyżówka PANEGIRYK:
Dlaczego się tradycji antycznej, który w przesadny i bałwochwalczy sposób oddawał cześć znaczącej osobie publicznej. Rozwinął się w średniowieczu i był metodą oddawania czci władcy (Anonim zwany Gallem w paragram, paragramatyczna struktura krzyżówka.
Co to jest POWTÓRZENIE:
Jak lepiej Zobacz paralelizm paragram, paragramatyczna struktura co to jest.

Czym jest PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: