struktura paragramatyczna co to jest
Definicja PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA STRUKTURA. Co oznacza modyfikowanie (przekręcenie) jakiegoś.

Czy przydatne?

Definicja PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA STRUKTURA

Co to znaczy: 1. Celowe modyfikowanie (przekręcenie) jakiegoś wyrazu: "argumętnie" a "argumentować" (Lec), "nasze orły" a "nasze osły". Por. kalambur, paronomazja. 2. Ustalenie ´struktura paragramatyczna´ wprowadzone poprzez J. Kristevą i nawiązujące do paragramu. Chodzi tu o zmodyfikowany sposób myślenia o tekście literackim, który w tym ujęciu ma dwie struktury: jawną, gramatyczną i niejawną, paragramatyczną. Ta druga związana jest z ekspresją nieświadomości w dziele literackim i przebiega w okolicy i z wyjątkiem pierwszej. Można ją wyjaśniać jako serię czynności pomyłkowych pisarza, który nieświadomie tworzy pewne znaczenia, powstające w pewnych partiach tekstu, na przykład najpierw czy na końcu wersów odczytywanych z góry na dół czy z dołu do góry. Koncepcja ta wiąże się z badaniami F. de Saussure´a nad anagramami w tekstach hebrajskich, które spopularyzował J. Starobinski. Por. poststrukturalizm - problem tekstu. JP
Co znaczy POLIFONICZNO¦Ć:
Słownik Zobacz dialogowość i polifoniczność paragram, paragramatyczna struktura.
Co znaczy PRZERZUTNIA:
Słownik Zobacz wiersz polski paragram, paragramatyczna struktura.
Co znaczy PARAFRAZA:
Słownik własnym słowami utworu literackiego (na przykład wydania dla dzieci Robinsona Kruzoe, Podróży Guliwera czy baśni Tysiąca i jednej nocy). 2. Konstruowanie nowego dzieła poprzez wyzyskanie schematu paragram, paragramatyczna struktura.

Czym jest PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: