struktura paragramatyczna co to jest
Definicja PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA STRUKTURA. Co oznacza modyfikowanie (przekręcenie) jakiegoś.

Czy przydatne?

Definicja PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA STRUKTURA

Co to znaczy: 1. Celowe modyfikowanie (przekręcenie) jakiegoś wyrazu: "argumętnie" a "argumentować" (Lec), "nasze orły" a "nasze osły". Por. kalambur, paronomazja. 2. Ustalenie ´struktura paragramatyczna´ wprowadzone poprzez J. Kristevą i nawiązujące do paragramu. Chodzi tu o zmodyfikowany sposób myślenia o tekście literackim, który w tym ujęciu ma dwie struktury: jawną, gramatyczną i niejawną, paragramatyczną. Ta druga związana jest z ekspresją nieświadomości w dziele literackim i przebiega w okolicy i z wyjątkiem pierwszej. Można ją wyjaśniać jako serię czynności pomyłkowych pisarza, który nieświadomie tworzy pewne znaczenia, powstające w pewnych partiach tekstu, na przykład najpierw czy na końcu wersów odczytywanych z góry na dół czy z dołu do góry. Koncepcja ta wiąże się z badaniami F. de Saussure´a nad anagramami w tekstach hebrajskich, które spopularyzował J. Starobinski. Por. poststrukturalizm - problem tekstu. JP
Co znaczy POETYKI STAROPOLSKIE I O¦WIECENIOWE:
Słownik okresie formowania się teoretycznej refleksji nad literaturą (właściwie do końca XVI stulecia) kluczową rolę odegrała recepcja stworzonych w kręgu europejskim dzieł obcych - antycznych i nowożytnych paragram, paragramatyczna struktura.
Co znaczy PLEONAZM:
Słownik wyrazów pokrewnych etymologicznie (na przykład masło maślane ). To jest poważny błąd stylu. Tego rodzaju tautologiczne szeregi budzą specjalną wesołość czytelnika, gdy przytrafiają się postaciom paragram, paragramatyczna struktura.
Co znaczy PARONOMAZJA:
Słownik figury etymologicznej. Paronomazja w poezji to zmyślone pokrewieństwo bliskich dźwiękowo wyrazów. Przyboś sugeruje powinowactwa etymologiczne pola i rzępolenia ( Dzień na polach nie przestawał paragram, paragramatyczna struktura.

Czym jest PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: