struktura paragramatyczna co to jest
Definicja PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA STRUKTURA. Co oznacza modyfikowanie (przekręcenie) jakiegoś.

Czy przydatne?

Definicja PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA STRUKTURA

Co to znaczy: 1. Celowe modyfikowanie (przekręcenie) jakiegoś wyrazu: "argumętnie" a "argumentować" (Lec), "nasze orły" a "nasze osły". Por. kalambur, paronomazja. 2. Ustalenie ´struktura paragramatyczna´ wprowadzone poprzez J. Kristevą i nawiązujące do paragramu. Chodzi tu o zmodyfikowany sposób myślenia o tekście literackim, który w tym ujęciu ma dwie struktury: jawną, gramatyczną i niejawną, paragramatyczną. Ta druga związana jest z ekspresją nieświadomości w dziele literackim i przebiega w okolicy i z wyjątkiem pierwszej. Można ją wyjaśniać jako serię czynności pomyłkowych pisarza, który nieświadomie tworzy pewne znaczenia, powstające w pewnych partiach tekstu, na przykład najpierw czy na końcu wersów odczytywanych z góry na dół czy z dołu do góry. Koncepcja ta wiąże się z badaniami F. de Saussure´a nad anagramami w tekstach hebrajskich, które spopularyzował J. Starobinski. Por. poststrukturalizm - problem tekstu. JP
Co znaczy PARALELIZM:
Słownik tożsamych albo podobnych konstrukcji składniowych (paralelizm składniowy) w wypowiedzi, a również większych struktur fabularnych bądź tematycznych - wtedy można mówić o paralelizmie na poziomie paragram, paragramatyczna struktura.
Co znaczy POWIE¦Ć:
Słownik epickiej, którego kluczowymi elementami składowymi są narracja i świat przedstawiony. Bohaterzy (jako składnik świata przedstawionego) uczestniczący w wydarzeniach rozgrywających się w ustalonym paragram, paragramatyczna struktura.
Co znaczy PUBLICZNO¦Ć LITERACKA:
Słownik stosowany w dwu znaczeniach. Przeważnie znaczy ogół osób i instytucji, które biorą udział w komunikacji literackiej. W pracach, gdzie punktem wyjścia jest przekonanie, że poezja ustanawia własne paragram, paragramatyczna struktura.

Czym jest PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: