czechosłowacja co to jest
Definicja Czechosłowacja: demokr.-parlamentarnym powołana do życia 28 X 1918 z należących wcześniej.

Czy przydatne?

Definicja CZECHOSŁOWACJA

Co znaczy CZECHOSŁOWACJA: republika o ustroju demokr.-parlamentarnym powołana do życia 28 X 1918 z należących wcześniej do Austro-Węgier Czech, Moraw, Śląska Cieszyńskiego, Słowacji i Ukrainy Zakarpackiej. Miała poważne problemy z mniejszościami nar., w szczególności niemiecką. Jesienią 1938 w konsekwencji żądań Hitlera na konferencji monachijskiej pozbawiona poprzez Niemcy granicznych Sudetów, później poprzez Węgry Ukrainy Zakarpackiej i Polskę Zaolzia. 15 III 1939 po usamodzielnieniu się Słowacji (14 III) Niemcy zajęły resztę Cz., tworząc Protektorat Czech i Moraw. Cz. została odtworzona w 1945 jako republika parlamentarno-demokr., lecz po przewrocie lutowym 1948 stała się krajem tak zwany demokracji ludowej i w 1955 członkiem Układu Warszawskiego; w 1968 nieudana próba reform zwana "praską wiosną" zakończona 21 VIII zbrojną interwencją krajów Układu Warszawskiego. Ponownie w pełni suwerenne kraj po słynnej "jesieni narodów" w 1989. W 1993 podzielona pokojowo na dwa państwa : Republikę Czeską i Republikę Słowacką
Co znaczy Ceynowa Florian:
Porównanie folkloru kaszubskiego, działacz demokr. o mocnych sympatiach proros. W 1846 uczestniczył w przygotowaniach powstańczych w zaborze prus., aresztowany i sądzony w tak zwany procesie berlińskim; skazany czechosłowacja co znaczy.
Krzyżówka Cranmer Thomas:
Dlaczego arcybp Canterbury, prymas Anglii. Współtwórca Kościoła anglikańskiego. Za rządów Marii Tudor uwięziony i skazany na Zgon czechosłowacja krzyżówka.
Co to jest Cenzura:
Jak lepiej powszechnym metodą walki z ideami rewol. i nar. w wielu państwach. W zaborze austr. w 1801 powołano Urząd Cenzury we Lwowie, który kontrolował rękopisy oddane do druku i publikacje sprowadzane z czechosłowacja co to jest.
Słownik Czwarty Świat:
Kiedy ekipa krajów (raczej afrykańskich), które z racji na klęski żywiołowe i nieustanne konflikty zbrojne stanęły wobec problemu masowego głodu swych obywateli czechosłowacja słownik.
Czym jest Cystersi:
Od czego zależy kontemplacyjny w Kościele katol. zał. w 1098 w Citeaux (Francja) poprzez Roberta Molesmes w oparciu o zaostrzoną regułę św. Benedykta; głosząc ideały ubóstwa c. mieli utrzymywać się z pracy własnej czechosłowacja czym jest.

Czym jest Czechosłowacja znaczenie w Postać biografia C .

  • Dodano:
  • Autor: