czechosłowacja co to jest
Definicja Czechosłowacja: demokr.-parlamentarnym powołana do życia 28 X 1918 z należących wcześniej.

Czy przydatne?

Definicja CZECHOSŁOWACJA

Co znaczy CZECHOSŁOWACJA: republika o ustroju demokr.-parlamentarnym powołana do życia 28 X 1918 z należących wcześniej do Austro-Węgier Czech, Moraw, Śląska Cieszyńskiego, Słowacji i Ukrainy Zakarpackiej. Miała poważne problemy z mniejszościami nar., w szczególności niemiecką. Jesienią 1938 w konsekwencji żądań Hitlera na konferencji monachijskiej pozbawiona poprzez Niemcy granicznych Sudetów, później poprzez Węgry Ukrainy Zakarpackiej i Polskę Zaolzia. 15 III 1939 po usamodzielnieniu się Słowacji (14 III) Niemcy zajęły resztę Cz., tworząc Protektorat Czech i Moraw. Cz. została odtworzona w 1945 jako republika parlamentarno-demokr., lecz po przewrocie lutowym 1948 stała się krajem tak zwany demokracji ludowej i w 1955 członkiem Układu Warszawskiego; w 1968 nieudana próba reform zwana "praską wiosną" zakończona 21 VIII zbrojną interwencją krajów Układu Warszawskiego. Ponownie w pełni suwerenne kraj po słynnej "jesieni narodów" w 1989. W 1993 podzielona pokojowo na dwa państwa : Republikę Czeską i Republikę Słowacką
Słownik Chorał:
Co znaczy odmiana śpiewów w liturgii kościelnej czechosłowacja co to jest.
Słownik Chnum:
Co znaczy bóstwo egipskie, prezentowane w formie barana, opiekun wylewów Nilu, także bóg-stwórca czechosłowacja definicja.
Słownik CEFTA:
Co znaczy Stowarzyszenie Wolnego Handlu powołane 21 XII 1992 w Krakowie poprzez Czechosłowację, Polskę i Węgry. Porozumienie uszczegółowione w 4 II 1994 w Pradze przewiduje stopniowe zniesienie ceł na czechosłowacja co znaczy.

Czym jest Czechosłowacja znaczenie w Postać biografia C .

  • Dodano:
  • Autor: