edward dembowski co to jest
Definicja Dembowski Edward: filozof i dziennikarz; w latach 1842-43 wydawał Przegląd Naukowy.

Czy przydatne?

Definicja Dembowski Edward

Co znaczy DEMBOWSKI EDWARD: działacz polit., filozof i dziennikarz; w latach 1842-43 wydawał "Przegląd Naukowy", wokół którego skupiło się grono radykalnej inteligencji, jeden z przywódców lewicy spiskowej w Królestwie Pol., działacz Związku Narodu Pol.; zwolennik wywołania stworzenia trójzaborowego, chciał połączyć walkę o wyzwolenie nar. z reformami społ.; od 1845 w Galicji, jeden z przywódców stworzenia krakowskiego; gł. prace: Kilka myśli o eklektyzmie (1843), Piśmiennictwo polskie w zarysie (1845)
Słownik Dmochowski Franciszek Ksawery:
Co znaczy dziennikarz Kuźnicy Kołłątajowskiej; wraz z I. Potockim i H. Kołłątajem napisał O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja 1791; w trakcie insurekcji 1794 należał do tak zwany jakobinów polskich dembowski edward.
Słownik Denisko Joachim:
Co znaczy uczestnik insurekcji 1794, od 1795 w Turcji, współdziałał z Centralizacją Lwow., w VI 1797 wkroczył z małym oddziałem na Bukowinę z zamierzeniem wzniecenia ponownego stworzenia; rozbity poprzez dembowski edward.
Słownik Demilitaryzacja:
Co znaczy likwidacja potencjału militarnego na ustalonym terytorium, na przykład jedna z głownych uchwał konferencji poczdamskiej ogłoszonych 2 VIII 1945 zakładała rozbrojenie Niemiec dembowski edward.

Czym jest Dembowski Edward znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: