edward dembowski co to jest
Definicja Dembowski Edward: filozof i dziennikarz; w latach 1842-43 wydawał Przegląd Naukowy.

Czy przydatne?

Definicja Dembowski Edward

Co znaczy DEMBOWSKI EDWARD: działacz polit., filozof i dziennikarz; w latach 1842-43 wydawał "Przegląd Naukowy", wokół którego skupiło się grono radykalnej inteligencji, jeden z przywódców lewicy spiskowej w Królestwie Pol., działacz Związku Narodu Pol.; zwolennik wywołania stworzenia trójzaborowego, chciał połączyć walkę o wyzwolenie nar. z reformami społ.; od 1845 w Galicji, jeden z przywódców stworzenia krakowskiego; gł. prace: Kilka myśli o eklektyzmie (1843), Piśmiennictwo polskie w zarysie (1845)
Słownik Decentralizacja:
Co znaczy mechanizm przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych dembowski edward.
Słownik Dżilas Milovan:
Co znaczy Jeden z liderów Komunist. Partii Jugosławii od 1938, równocześnie bliski współpracownik J.B. Tito. W 1953 został przewodn. parlamentu. W krótkim czasie zasadniczo wymienił poglądy, stając się jednym dembowski edward.
Słownik Dawid:
Co znaczy około 1012-około 972 przed naszą erą), artysta silnego państwa o największym terytorium w dziejach Izraela, toczył zwycięskie wojny z Filistynami i innymi plemionami. Zyskał Jerozolimę i uczynił z dembowski edward.

Czym jest Dembowski Edward znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: