hołd co to jest
Definicja hołd: uroczysta, publiczna przysięga wierności składana poprzez wasala seniorowi w zamian.

Czy przydatne?

Definicja Hołd

Co znaczy HOŁD: w średniow. uroczysta, publiczna przysięga wierności składana poprzez wasala seniorowi w zamian za opiekę i przyjaźń. Z h. mogła wiązać się inwestytura, lecz niekoniecznie, gdyż h. oznaczał związanie zależnością osobistą, a nie ekonomiczną
Słownik Hippisi:
Co znaczy kwiaty . Członkowie subkultury młodzieżowej w latach 60. XX w. powstałej na tle kryzysu dotychczasowych wartości społ., dążącej do wyzwolenia od określających je norm. Etapowo ewoluujący w stronę hołd.
Słownik Havel Vaclav:
Co znaczy czes. mąż stanu. W komunist. Czechosłowacji jeden z czołowych dysydentów, współinicjator ruchu Karta 77 . Prezydent od 29 XII 1989 aż do rozpadu Czechosłowacji, gdy demonstracyjnie złożył rezygnację hołd.
Słownik Hunyady Janos:
Co znaczy stanu, od 1441 wojewoda siedmiogrodzki, ocalił część sił podlegających Władysławowi Warneńczykowi w bitwie pod Warną, odnosił sporo sukcesów w walkach z Turkami; regent węg. w 1444-52; tata Macieja hołd.

Czym jest hołd znaczenie w Postać biografia H .

  • Dodano:
  • Autor: