józefinizm co to jest
Definicja józefinizm: polityka kościelna cesarza Józefa II prowadząca do ścisłego podporządkowania.

Czy przydatne?

Definicja Józefinizm

Co znaczy JÓZEFINIZM: w Austrii XVIII w. polityka kościelna cesarza Józefa II prowadząca do ścisłego podporządkowania Kościoła katol. władzy świeckiej przez utworzenie państwowych seminariów duchownych, kontrolę bull papieskich, likwidację nie wszystkich zakonów
Słownik Jan Bez Ziemi:
Co znaczy angielskiego: od 1199 z dyn. Plantagenetów, syn Henryka II. Wskutek klęski w walce z Francją utracił znaczące posiadłości kontynentalne (1214), a wobec nacisku możnych wydał słynną Magna Charta józefinizm.
Słownik Jakobini Polscy:
Co znaczy z okresu Sejmu Czteroletniego i insurekcji 1794; domagali się gruntownych zmian społ. i ustrojowych, między innymi zniesienia pańszczyzny i poddaństwa chłopów, równouprawnienia mieszczan, za twórcę józefinizm.
Słownik Jezuici:
Co znaczy zał. w 1534 poprzez I. Loyolę, którego gwałtowny postęp nastąpił w XVII w.; j. zajmowali się gł. kaznodziejstwem kontrreformacyjnym, postępem szkolnictwa, odgrywali także sporą rolę polit.; w 1773 józefinizm.

Czym jest józefinizm znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: