jurysdykcja co to jest
Definicja jurysdykcja: zakres kompetencji w zakresie sądownictwa; region, na jaki rozciągają się.

Czy przydatne?

Definicja Jurysdykcja

Co znaczy JURYSDYKCJA: prawo sądzenia, zakres kompetencji w zakresie sądownictwa; region, na jaki rozciągają się kompetencje określonej instancji sądowniczej
Słownik Jansenizm:
Co znaczy teologiczny we franc. i niderl. Kościele katol. XVII-XVIII w., zapoczątkowany poprzez bpa Ypres Korneliusza Jansena; podkreślał znaczenie Biblii i tradycji chrześc.; głosił mistykę serca i surowość jurysdykcja.
Słownik "Jesień Ludów":
Co znaczy wydarzenia w państwach bloku komunist. u schyłku 1989, prowadzące do odzyskania niezależności wobec ZSRR, a łączące się przeważnie z odsunięciem komunistów od władzy jurysdykcja.
Słownik Jan II Kazimierz:
Co znaczy 68, syn Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburg. Wybrany królem po Zgonu brata Władysława IV. Opowiadał się za porozumieniem z powstańcami Chmielnickiego i skierowaniem ich przeciw Turcji. Pobił jurysdykcja.

Czym jest jurysdykcja znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: