habsburg karol co to jest
Definicja Karol V Habsburg: 1516 (jako Karol I), cesarz (1519-56). Dziedzic olbrzymiego imperium.

Czy przydatne?

Definicja Karol V Habsburg

Co znaczy KAROL V HABSBURG: władca Hiszpanii od 1516 (jako Karol I), cesarz (1519-56). Dziedzic olbrzymiego imperium (Niderlandy, Burgundia, Hiszpania, Neapol, Sycylia, Austria i kolonie). Za jego panowania doszło do rozwoju hiszp. imperium kolonialnego (Meksyk, Peru, Argentyna). W Rzeszy po startowych sukcesach w walce z protestantami zgodził się na pokój rel. w Augsburgu (1555), wprowadzający wolność emigracji innowierców i zasadę "jeden państwo, jedna religia". W1556 abdykował na rzecz syna Filipa II w Hiszpanii i brata Ferdynanda w Rzeszy
Słownik Komtur, Komandor:
Co znaczy w zakonach rycerskich zwierzchnik domu zakonnego, a w dalszym ciągu okręgu (komturii) w zakładanych poprzez nie krajach karol v habsburg.
Słownik Koliszczyzna:
Co znaczy chłopskie na Ukrainie pod wodzą Maksyma Żeleźniaka i Iwana Gonty w r. 1768, które dokonało tak zwanej rzezi humańskiej mordując tysiące szlachty, mieszczan i Żydów chroniących się w mieście Humań karol v habsburg.
Słownik Katon Starszy, Zw. Też Cenzor:
Co znaczy mówca i poeta, zacięty wróg Kartaginy (z wyjątkiem tematu, każde z przemówień w senacie kończył słynnym: a oprócz tego uważam, Iż Kartaginę należy zniszczyć ). Propagował tradycyjną, surową karol v habsburg.

Czym jest Karol V Habsburg znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: