mieczowi kawalerowie co to jest
Definicja kawalerowie mieczowi: założony w 1202 w Inflantach do walki z tamtejszymi ludami.

Czy przydatne?

Definicja Kawalerowie Mieczowi

Co znaczy KAWALEROWIE MIECZOWI: zakon rycerski założony w 1202 w Inflantach do walki z tamtejszymi ludami pogańskimi; ich godłem był czerwony miecz z krzyżem, stąd nazwa; w 1237, po klęsce poniesionej z rąk Litwinów, połączeni z Krzyżakami zachowują jednak odrębność administracji. Odgałęzienie inflanckie Krzyżaków (określane mianem "k.m.") niezależne od 2 poł. XVI w. uległo sekularyzacji w 1561
Słownik Kozacy Zaporoscy:
Co znaczy powstałe w XVI w. w dolnym biegu Dniepru ze zbiegłych awanturników szlacheckich, chłopów, mieszczan w celu obrony przed czambułami tatar. Z czasem wartość wojsk. kozaków rosła, a ich zależność od kawalerowie mieczowi.
Słownik Komitet Narodowy Polski:
Co znaczy organizacja Ogromnej Emigracji, zał. 15 XII w Paryżu pod kierunkiem J. Lelewela; była kontynuacją warsz. Towarzystwa Patriotycznego, w IV 1832 liczył 608 czł.; wskutek rozłamu w KNP powstało TDP kawalerowie mieczowi.
Słownik Karol Wielki:
Co znaczy 768, władca Longobardów od 774 i cesarz od 800, najwybitniejszy z dyn. Karolingów, syn Pepina Małego. Zapewnił największy postęp terytorialny państwu Franków włączając do niego: w 774 ziemie kawalerowie mieczowi.

Czym jest kawalerowie mieczowi znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: