fitzgerald john kennedy co to jest
Definicja Kennedy John Fitzgerald: 63, pierwszy katolik na tym urzędzie, demokrata. Prowadził.

Czy przydatne?

Definicja Kennedy John Fitzgerald

Co znaczy KENNEDY JOHN FITZGERALD: prezydent USA 1961-63, pierwszy katolik na tym urzędzie, demokrata. Prowadził stanowczą politykę zagr. wobec rozprzestrzeniania się komunizmu i prospołeczną politykę wewn., starał się podnieść międzynar. prestiż USA przez różnorodne spektakularne przedsięwzięcia na przykład poparł przygotowania do lotu załogowego na Księżyc. Inicjator nowego programu pomocy dla Ameryki Łacińskiej (Sojusz dla Postępu) i Korpusu Pokoju. Zginął w niewyjaśnionych do końca okolicznościach w trakcie zamachu w Dallas 22 XI 1963
Słownik Kyrena:
Co znaczy w staroż. kolonia gr. Tery założona w Libii około 626 r. przed naszą erą; ogromne centrum handlowe i kulturalne kennedy john fitzgerald.
Słownik Konfederacja Barska:
Co znaczy 1768 w Barze (Ukraina) poprzez grupę pol. magnatów z J. Pułaskim na czele. Jej hasłem było utrzymanie przywilejów szlachty i niezależność państwa pol. Po startowych niepowodzeniach działalność kennedy john fitzgerald.
Słownik Kiliński Jan:
Co znaczy mieszczan warsz. w trakcie stworzenia kościuszkowskiego 1794, odegrał istotną rolę w startowym okresie insurekcji w Warszawie (17-18 IV 1794), czł. Porady Najwyższej, 2 VII 1794 mianowany kennedy john fitzgerald.

Czym jest Kennedy John Fitzgerald znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: