kleopatra co to jest
Definicja Kleopatra VII: latach 51-31 r. przed Chr. Pozbawiona władzy poprzez męża Ptolemeusza XIII.

Czy przydatne?

Definicja Kleopatra Vii

Co znaczy KLEOPATRA VII: władczyni Egiptu w latach 51-31 r. przed Chr. Pozbawiona władzy poprzez męża Ptolemeusza XIII odzyskała ją przy użyciu Cezara Juliusza w 47 r. przed Chr. Po dwuletnim pobycie w Rzymie w 37 r. poślubiła Antoniusza. Z chwilą jego Zgonu popełniła samobójstwo
Słownik Kampania Rosyjska 1812:
Co znaczy Francją i jej sojusznikami a Rosją; w ogólnej liczbie około 500 tys. żołnierzy armii Napoleona (tak zwany Ogromnej Armii) w wojnie wzięło udział 100 tys. żołnierzy pol.; mimo zajęcia Moskwy kleopatra vii.
Słownik Kraj Przylądkowy:
Co znaczy na skrajnym pd. krańcu Afryki, odkryte w XV w. poprzez Portugalczyków, od 1652 kolonia hol., kolonizowana poprzez hol. chłopów, zwanych Burami. W 1806 pozyskana poprzez Anglików, od 1910 w ramach kleopatra vii.
Słownik Kopernik Mikołaj:
Co znaczy astronom, doktor. Torunianin. Kanonik kapituły warmińskiej. Jego dzieło O obrotach sfer niebieskich (1543), zawierające teorię heliocentryczną, doprowadziło do przewrotu kopernikańskiego w astronomii kleopatra vii.

Czym jest Kleopatra VII znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: