rolnictwa kolektywizacja co to jest
Definicja kolektywizacja rolnictwa: oznaczająca przymusowe tworzenie od 1928 kołchozów , a więc.

Czy przydatne?

Definicja Kolektywizacja Rolnictwa

Co znaczy KOLEKTYWIZACJA ROLNICTWA: polityka gosp. ZSRR oznaczająca przymusowe tworzenie od 1928 "kołchozów", a więc spółdzielni produkcyjnych, i "sowchozów", a więc państwowych gospodarstw rolnych, jako fundamentalnych jednostek gosp. na wsi. Oznaczało to jednocześnie likwidację tak zwany kułaków, a więc bogatszych chłopów usuwanych do obozów albo na zsyłkę. Efektem był głód i utraty ludzkie szacowane na kilka mln ludzi. W Polsce po niewiele udanych próbach w latach 1945-56 zrezygnowano z pełnego jej wprowadzenia
Słownik Kirchmayer Jerzy:
Co znaczy w wojsku od 1918, ranny w bitwie nad Bzurą w 1939. W trakcie okupacji w ZWZ-AK. Od 1944 w Ludowym WP. Przeniesiony w stan spoczynku w 1948, aresztowany w 1950 i skazany w procesie generałów kolektywizacja rolnictwa.
Słownik Konfederacja Barska:
Co znaczy 1768 w Barze (Ukraina) poprzez grupę pol. magnatów z J. Pułaskim na czele. Jej hasłem było utrzymanie przywilejów szlachty i niezależność państwa pol. Po startowych niepowodzeniach działalność kolektywizacja rolnictwa.
Słownik Konferencja W Casablance:
Co znaczy 14-26 I 1943 spotkanie W. Churchilla i F. D. Roosevelta zadecydowało o walce z krajami Osi aż do ich bezwarunkowej kapitulacji. Ustalono także priorytet inwazji na Płw. Apeniński kolektywizacja rolnictwa.

Czym jest kolektywizacja rolnictwa znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: