rolnictwa kolektywizacja co to jest
Definicja kolektywizacja rolnictwa: oznaczająca przymusowe tworzenie od 1928 kołchozów , a więc.

Czy przydatne?

Definicja Kolektywizacja Rolnictwa

Co znaczy KOLEKTYWIZACJA ROLNICTWA: polityka gosp. ZSRR oznaczająca przymusowe tworzenie od 1928 "kołchozów", a więc spółdzielni produkcyjnych, i "sowchozów", a więc państwowych gospodarstw rolnych, jako fundamentalnych jednostek gosp. na wsi. Oznaczało to jednocześnie likwidację tak zwany kułaków, a więc bogatszych chłopów usuwanych do obozów albo na zsyłkę. Efektem był głód i utraty ludzkie szacowane na kilka mln ludzi. W Polsce po niewiele udanych próbach w latach 1945-56 zrezygnowano z pełnego jej wprowadzenia
Słownik Komisja Edukacji Narodowej:
Co znaczy sejm w 1773, najpierw miała za zadanie zagospodarować dorobek po skasowanym zakonie jezuitów. Bardzo błyskawicznie przekształciła się w rodzaj ministerstwa oświaty. Zreorganizowała mechanizm oświaty kolektywizacja rolnictwa.
Słownik Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
Co znaczy formacja wojskowa podlegająca Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i MSW powołana w 1945 do zwalczania antykomunist. podziemia w pierwszych latach PRL. Rozwiązana w 1965 kolektywizacja rolnictwa.
Słownik Kiereński Aleksander:
Co znaczy opozycyjny związany z tak zwany eserowcami, po rewolucji lutowej 1917 minister w Rządzie Tymczasowym księcia Lwowa, w VII 1917 premier, później także naczelny wódz. Od bolszewickiego zamachu stanu na kolektywizacja rolnictwa.

Czym jest kolektywizacja rolnictwa znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: