polski narodowy komitet co to jest
Definicja Komitet Narodowy Polski: 1917 w Lozannie (jednak za siedzibę obrał Paryż) jako.

Czy przydatne?

Definicja Komitet Narodowy Polski

Co znaczy KOMITET NARODOWY POLSKI: powstał 15 VIII 1917 w Lozannie (jednak za siedzibę obrał Paryż) jako reprezentacja interesów pol., złożony z polityków nastawionych na współpracę z ententą. Przewodn. R. Dmowski. 20 IX 1917 został uznany poprzez Francję za oficjalne przedstawicielstwo pol., później także poprzez W. Brytanię, Włochy i USA. Od II 1918 sprawował kontrolę polit. nad Armią Polską we Francji (Armią Hallera)
Słownik "Karta":
Co znaczy czasopismo wychodzące w latach 1982-90 poza cenzurą, później na mocy prawa, przeznaczone historii najnowszej Polski i Kresom Wschodnim komitet narodowy polski.
Słownik Konstantynopol:
Co znaczy Konstantyna, założone w 330 n.e. poprzez cesarza Konstantyna Wielkiego nad Bosforem w miejscu dawnej kolonii gr. ( Bizancjum). Stało się stolicą całego imperium rzym., potem jego wsch. części, a w komitet narodowy polski.
Słownik Kontemplacja:
Co znaczy medytowanie; w filozofii i religii poznawanie świata (zwł. duchowego) na drodze intuicji, zatopienia w myślach, poprzez mistyków uznawana za wyższy stopień poznania rzeczywistości, odkrywanie komitet narodowy polski.

Czym jest Komitet Narodowy Polski znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: