polskiego królestwa co to jest
Definicja konstytucja Królestwa Polskiego: 27 XI 1815 poprzez Aleksandra I; Królestwo Pol.

Czy przydatne?

Definicja Konstytucja Królestwa Polskiego

Co znaczy KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO: nadana (oktrojowana) 27 XI 1815 poprzez Aleksandra I; Królestwo Pol. powiązane było unią personalną z Rosją, pełna władza należała do cara jako króla pol., a w trakcie jego nieobecności do namiestnika, który był także szefem rządu (porada Administracyjna); k.K.P. deklarowała prymat religii katol. i tolerancję rel.; zapewniała wolność osobistą, wolność słowa, prawną ochronę własności i równości wobec prawa; zakładała powołanie 5 ministerstw (wydziałów albo komisji rządowych): Wyznań Rel. i Oświecenia Publicznego, Sprawiedliwości, Spraw Wewn. i Policji, Wojny, Przychodów i Skarbu; władzę ustawodawczą sprawował władca wspólnie z izbami sejmowymi (poselską, a więc sejmem, i senatem); sejm pochodził z wyborów cenzusowych, do których dopuszczono posiadającą szlachtę, bogate mieszczaństwo i inteligencję; w skład senatu wchodzili mianowani poprzez króla wojewodowie i kasztelanowie i biskupi; dwuizbowy sejm podejmował uchwały w kwestiach przedstawianych poprzez króla, dyskutował nad sprawozdaniem rządu, senat ponadto sądził przestępstwa zbrodni stanu; sądownictwo było niezawisłe; oficjalnie k.K.P. należała do w najwyższym stopniu liberalnych w ówczesnej Europie. Po stworzeniu listopadowym w 1832 została uznana za niebyłą i zastąpiona Statutem organicznym
Słownik Konflikt Biafrański:
Co znaczy Nigerii w latach 1967-70 spowodowana próbą secesji najbogatszej w ropę naftową wsch. części Nigerii. Zamieszkujące ten obszar plemię Ibo ogłaszając secesję powołało do życia republikę Biafry. Bunt konstytucja królestwa polskiego.
Słownik Kossuth Lajos:
Co znaczy stworzenia węg. przeciw Habsburgom 1848-49, dziennikarz, prawnik; po wybuchu rewolucji min. finansów, potem na czele Kom. Obrony Nar., kluczowy organizator armii nar., z jego inicjatywy sejm węg. 14 konstytucja królestwa polskiego.
Słownik Konrad II:
Co znaczy władca niem. (z dyn. salickiej) od 1024, cesarz od 1027; w sojuszu z Rusią pokonał Mieszka II i zmusił go do rezygnacji z tytułu królewskiego konstytucja królestwa polskiego.

Czym jest konstytucja Królestwa znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: