wincenty krasiński co to jest
Definicja Krasiński Wincenty: Zygmunta; dow. pułku szwoleżerów pol. gwardii Napoleona, uczestnik.

Czy przydatne?

Definicja Krasiński Wincenty

Co znaczy KRASIŃSKI WINCENTY: hrabia, gen., tata Zygmunta; dow. pułku szwoleżerów pol. gwardii Napoleona, uczestnik kampanii napoleońskich; wyróżnił się w bitwie pod Wagram; od 1814 gen. dywizji; po abdykacji Napoleona przeszedł na stronę Aleksandra I; mianowany dowódcą wszystkich oddziałów pol., odprowadził je do państwie; 1818 pierwszy marszałek Sejmu Królestwa Pol.; w 1828 jako jedyny w sądzie sejmowym głosował za uznaniem czł. Towarzystwa Patriotycznego za winnych zdrady stanu; po wybuchu stworzenia listopadowego wierny Mikołajowi I; po 1831 senator cesarski; skrajny legalista; w 1844 zał. w Warszawie Bibl. Ordynacji Krasińskich
Słownik Kwestia Wschodnia:
Co znaczy ubiegłych wiekach regularnie na ustalenie problemów związanych z Bliskim Wsch., w tym zwł. kłopotów sprawianych poprzez słabość Turcji i politykę tego państwa wobec narodów podbitych krasiński wincenty.
Słownik Komisja Europejska:
Co znaczy z pierwszymi wspólnymi organami euro. w tym zwł. EWG. (zobacz integracja europejska). Złożona jest z 20 komisarzy; Francja, RFN, Anglia, Hiszpania i Włochy mają po 2 komisarzy, reszta krajów po 1. Na krasiński wincenty.
Słownik Komsomoł:
Co znaczy ros. nazwa utworzonej w 1918 masowej organizacji w Rosji bolszewickiej i ZSRR, mającej na celu komunist. indoktrynację i kontrolę młodzieży. Istniał do 1991 krasiński wincenty.

Czym jest Krasiński Wincenty znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: