polskie królestwo co to jest
Definicja Królestwo Polskie: 1815 decyzją kongresu wiedeńskiego; objęło większą część byłego.

Czy przydatne?

Definicja Królestwo Polskie

Co znaczy KRÓLESTWO POLSKIE: kraj utworzone w 1815 decyzją kongresu wiedeńskiego; objęło większą część byłego Księstwa Warsz.; region: 127 tys. km2, ludność w 1816 - 2,7 mln, w 1870 - 6,1 mln, a w 1910 - 10 mln; dzieliło się na województwa (do 1837), potem na gubernie; w latach 1815-31 ustrój określała konstytucja Królestwa Polskiego; po upadku stworzenia listopadowego ograniczono odrębność K.P. ( Statut organiczny), a zlikwidowano ją po stworzeniu styczniowym; w 1874 zniesiono urząd namiestnika i wprowadzono urząd generał-gubernatora; w urzędowej nomenklaturze nazwę K.P. zastąpiono określeniem "państwo Przywiślański"; w potocznym języku dawna nazwa jednak dalej funkcjonowała, w 1912 od państwie tego oderwano Chełmszczyznę
Słownik Kara Mustafa:
Co znaczy ogromny wezyr tur. (od 1676). Kierował wojnami Turcji od 1677. W 1683 przystąpił do oblężenia Wiednia, pokonany poprzez wojska, które przyszły na odsiecz miastu, został stracony na rozkaz sułtana królestwo polskie.
Słownik Kołczak Aleksander:
Co znaczy wojnie świat. dowódca Floty Czarnomorskiej. Jesienią 1918 artysta uznanego poprzez aliantów antybolszewickiego rządu na Syberii, ogłosił się Najwyższym Naczelnikiem Państwa Rosyjskiego. Naprawdę królestwo polskie.
Słownik Kronika:
Co znaczy chronologiczny zapis (w formie literackiej) wydarzeń związanych z danym krajem albo dynastią i tak dalej, sporządzany dla podniesienia ich znaczenia, nie zawsze uwzględniający związki przyczynowo królestwo polskie.

Czym jest Królestwo Polskie znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: