polskie królestwo co to jest
Definicja Królestwo Polskie: 1815 decyzją kongresu wiedeńskiego; objęło większą część byłego.

Czy przydatne?

Definicja Królestwo Polskie

Co znaczy KRÓLESTWO POLSKIE: kraj utworzone w 1815 decyzją kongresu wiedeńskiego; objęło większą część byłego Księstwa Warsz.; region: 127 tys. km2, ludność w 1816 - 2,7 mln, w 1870 - 6,1 mln, a w 1910 - 10 mln; dzieliło się na województwa (do 1837), potem na gubernie; w latach 1815-31 ustrój określała konstytucja Królestwa Polskiego; po upadku stworzenia listopadowego ograniczono odrębność K.P. ( Statut organiczny), a zlikwidowano ją po stworzeniu styczniowym; w 1874 zniesiono urząd namiestnika i wprowadzono urząd generał-gubernatora; w urzędowej nomenklaturze nazwę K.P. zastąpiono określeniem "państwo Przywiślański"; w potocznym języku dawna nazwa jednak dalej funkcjonowała, w 1912 od państwie tego oderwano Chełmszczyznę
Słownik Korpus Ochrony Pogranicza:
Co znaczy formacja wojskowa utworzona w 1924 do ochrony granicy wsch. Polski przed penetracją agentów i terrorystów ze wschodu. Odegrał ważną rolę w walkach przeciw agresji 17 września 1939 królestwo polskie.
Słownik Kazimierz Wielki:
Co znaczy 1333, ostatni z dyn. Piastów, syn Władysława Łokietka. Znakomity polityk, arbiter sporów międzynar., dbał o postęp gospodarki i stworzył mechanizm obronny państwie (zbudował blisko 50 zamków). W 1333 królestwo polskie.
Słownik Koch Robert:
Co znaczy niem. bakteriolog, który w 1882 odkrył zarazek gruźlicy (prątek Kocha), później 1884 bakterie cholery. Autor ważnej dla bakteriologii sposoby badań etiologicznych królestwo polskie.

Czym jest Królestwo Polskie znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: