jacek kuroń co to jest
Definicja Kuroń Jacek: dziennikarz. W latach 1956-64 w PZPR, a w dalszym ciągu w opozycji demokr.

Czy przydatne?

Definicja Kuroń Jacek

Co znaczy KUROŃ JACEK: polityk i dziennikarz. W latach 1956-64 w PZPR, a w dalszym ciągu w opozycji demokr. Wielokrotnie więziony. Członek KOR i KSS KOR. Doradca NSZZ "Solidarność" 1980-81. Min. pracy i polityki społecznej w rządzie T. Mazowieckiego i H. Suchockiej. Działacz UD, a potem UW; kandydat tej partii na prezydenta RP w wyborach 1995. Po wyborach 1997 jeden z posłów UW
Słownik Konferencja Teherańska:
Co znaczy 1943 w Teheranie narada tak zwany ogromnej trójki (Churchilla, Roosevelta i Stalina), która zadecydowała o utworzeniu drugiego frontu w Europie w pn. Francji. Podjęto także decyzję o tworzeniu kuroń jacek.
Słownik Kwiatkowski Eugeniusz:
Co znaczy latach 1926-30 min. przemysłu i handlu, budowniczy Gdyni, 1935-1939 wicepremier i min. skarbu, współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po wojnie kierownik Delegatury Rządu ds. Odbudowy Wybrzeża kuroń jacek.
Słownik Kryzys Sueski:
Co znaczy nacjonalizacji Kanału Sueskiego dokonanej poprzez prezydenta Egiptu G. Nasera. Francja i W. Brytania, których interesy zostały w najwyższym stopniu naruszone zdecydowały się na zbrojną interwencję kuroń jacek.

Czym jest Kuroń Jacek znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: