radykalny narodowo obóz co to jest
Definicja Obóz Narodowo-Radykalny: skrajnie prawicowe utworzone IV 1934 poprzez młodych działaczy.

Czy przydatne?

Definicja Obóz Narodowo-Radykalny

Co znaczy OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY: ugrupowanie skrajnie prawicowe utworzone IV 1934 poprzez młodych działaczy nar., zwł. warsz. skupionych wokół pisma "Sztafeta", a krytykujących zbyt oportunistyczną, ich zdaniem, politykę Stronnictwa Narodowego. Kierownictwo ONR objął J. Mosdorf. ONR głosił program państwa wzorowanego na wł. faszyzmie; propagował nar. ustrój gosp., opierający na wywłaszczeniu przedsiębiorstw należących do obcych kapitalistów (zwł. Żydów), na upowszechnieniu średnich i małych warsztatów pracy. W tym celu miały być rozparcelowane majątki ziemskie. Pełnię praw mieli mieć jedynie dziedzice cywilizacji polskiej. ONR wyraźnie dążył do przełomu wzorowanego na faszyzmie wł. Organizował pogromy Żydów, pikietowanie sklepów, ataki na zgromadzenia robotn. Jawnym ONR naprawdę kierowała sekretna Organizacja Polska, za którą stał jeszcze bardziej utajniony Zakon Narodowy. ONR został oficjalnie rozwiązany po zamachu na min. B. Pierackiego w VII 1934, bo władze sanacyjne niesłusznie podejrzewały ONR o ten zamach. Od tego momentu działał nielegalnie do wojny, podzielony od przełomu 1934/35 na ONR - ABC i ONR - Falangę
Słownik Okrągłogłowi:
Co znaczy w Anglii w momencie wojny domowej 1640-1648 nazwa nadana zwolennikom parlamentu obóz narodowo-radykalny.
Słownik Ordęga Józef:
Co znaczy działacz emigracyjny; w czasach Królestwa Pol. współpracował z kaliszanami; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji czł. TDP (należał do umiarkowanego skrzydła), dziennikarz Przeglądu Rzeczy obóz narodowo-radykalny.
Słownik Ossoliński Józef Maksymilian:
Co znaczy literatury, ziemianin; 1771-73 współpracował z pismem Zabawy Przyjemne i Pożyteczne ; od 1793 w Wiedniu; od 1809 prefekt (a więc dyrektor) cesarskiej Biblioteki Nadwornej (późniejszej Austriackiej obóz narodowo-radykalny.

Czym jest Obóz Narodowo-Radykalny znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: