stół okrągły co to jest
Definicja Okrągły Stół : rokowań pomiędzy dwoma albo więcej stronami zakładająca równe prawa.

Czy przydatne?

Definicja "Okrągły Stół"

Co znaczy "OKRĄGŁY STÓŁ": zasadniczo formuła rokowań pomiędzy dwoma albo więcej stronami zakładająca równe prawa uczestników, czasem odnosząca się do rozmów pomiędzy rządem a opozycją. W Polsce terminem tym nazwano negocjacje prowadzone 6 II-5 IV 1989 między komunist. rządem a opozycją solidarnościową, a również wynikający z nich kompromis, którego niezamierzonym poprzez prowadzących rokowania komunistów efektem było pokojowe przejęcie władzy poprzez opozycję po wyborach 4 VI 1989. Celem strony rządowej było zalegalizowanie NSZZ "Solidarność" i takie wprowadzanie go do mechanizmu "realnego socjalizmu" w PRL, które gwarantowałoby komunistom utrzymanie kontroli nad sytuacją w państwie. Po długich negocjacjach wypracowano kompromis, wg którego tylko część miejsc w parlamencie miała podlegać wolnym wyborom, przewarzająca część utrzymać mieli z klucza komuniści i ich partie satelickie. Dopiero absolutne zwycięstwo "drużyny Wałęsy" 4 VI 1989 przekreśliło te plany i podważyło sedno tak misternie skonstruowanego kompromisu, który de facto pozostawiał realną władzę w rękach PZPR
Słownik Organizacja Narodów Zjednoczonych:
Co znaczy organizacja międzynar. suwerennych krajów zał. na konferencji w San Francisco (od 25 IV 1945). Za jej fundamentalne cele w Karcie ONZ podpisanej 26 VI 1945 uznano między innymi: utrzymanie pokoju "okrągły stół".
Słownik Ogiński Michał Kleofas:
Co znaczy emigracyjny, kompozytor; poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik sojuszu z Prusami; przystąpił do insurekcji 1794 na Litwie (czł. Najwyższej Porady Litewskiej); na emigracji związany z Deputacją "okrągły stół".
Słownik Opaliński Krzysztof:
Co znaczy od 1637, poeta, dziennikarz. Krytycznie odnosił się do rzeczywistości Rzeczypospolitej (Satyry lub Przestrogi dla naprawy rządu). W 1655 podpisał kapitulację przed Szwedami pod Ujściem "okrągły stół".

Czym jest Okrągły Stół znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: