pałac kultury nauki co to jest
Definicja Pałac Kultury i Nauki: monumentalny wieżowiec w centrum Warszawy zbudowany w latach 1952.

Czy przydatne?

Definicja Pałac Kultury I Nauki

Co znaczy PAŁAC KULTURY I NAUKI: monumentalny wieżowiec w centrum Warszawy zbudowany w latach 1952-55 jako dar ZSRR dla PRL
Słownik Prawo Miejskie:
Co znaczy regulaminy prawne i zwyczaje obejmujące stan mieszczański w Polsce, normalnie identyczne z prawem niemieckim; p.m. nie obejmowało plebsu pałac kultury i nauki.
Słownik Przymus Drogowy:
Co znaczy w średniow. zobowiązanie kupców do uczęszczania ustalonymi szlakami komunikacyjnymi, na których umieszczano komory celne; p.d. w decyzyjny sposób wpływał na skuteczność prawa składu pałac kultury i nauki.
Słownik Pakt Wschodni:
Co znaczy min. spraw zagr. J.L. Barthou z 1934 układu z udziałem Niemiec, Francji, W. Brytanii, Włoch i ZSRR gwarantującego granice Europy Wsch. Wobec sprzeciwu zainteresowanych krajów nie zrealizowana pałac kultury i nauki.

Czym jest Pałac Kultury i Nauki znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: