panslawizm co to jest
Definicja panslawizm: wywodzący się z XIX w., stawiający sobie za cel zjednoczenie wszystkich.

Czy przydatne?

Definicja Panslawizm

Co znaczy PANSLAWIZM: ruch polit. wywodzący się z XIX w., stawiający sobie za cel zjednoczenie wszystkich Słowian; idee zjednoczenia Słowian w federacji narodów podejmowali demokraci i liberałowie czes., pol. i ros.; w Rosji ruch panslawistyczny (M. Pogodin, N. Danilewski), popierany poprzez władze carskie, zakładał panowanie nad światem słowiańskim; w latach 50. i 60. XIX w. popularne były teorie F. Duchińskiego odmawiające Rosjanom słow. rodowodu; panslawiści ros. z kolei uznawali Polaków za zdrajców idei słow. z racji na przyjęcie kultury ?Xac. i popieranie interesów polit. Zachodu. Zobacz także neoslawizm
Słownik "Praska Wiosna":
Co znaczy w komunist. Czechosłowacji rozpoczęty wiosną 1968 pod hasłami reform, powrotu do tradycji nar. i autentycznie socjalist.; skończony inwazją wojsk Układu Warszawskiego 21 VIII 1968. Kluczową rolę w p panslawizm.
Słownik Popiel Karol:
Co znaczy chadecki; 1920 lider Narodowej Partii Robotniczej, 1922-27 poseł na sejm. Jako działacz Centrolewu uwięziony w Brześciu (1930); w 1936 jeden z artystów Frontu Morges, a od 1937 Stronnictwa Pracy panslawizm.
Słownik Paweł III, Alessandro Farnese:
Co znaczy papież od 1534. Odnowił inkwizycję (1542), w 1543 wprowadził indeks ksiąg zakazanych panslawizm.

Czym jest panslawizm znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: