wielkomorawskie państwo co to jest
Definicja państwo wielkomorawskie: założone poprzez Mojmira w początkach IX w. na terenie Moraw.

Czy przydatne?

Definicja Państwo Wielkomorawskie

Co znaczy PAŃSTWO WIELKOMORAWSKIE: Ogromne Morawy, założone poprzez Mojmira w początkach IX w. na terenie Moraw, rządzone w dalszym ciągu poprzez Rościsława w 846-870. Panowanie Świętopełka w 870-894 przyniosło moment największego rozwoju p.w.: terytorialnie obejmowało Czechy, Łużyce, Górny Śląsk, Słowację, Panonię i Małopolskę. Chrystianizacja Moraw rozpoczęła się za Rościsława, który przyjął chrzest i sprowadził misjonarzy braci św. Cyryla (Konstantego) i św. Metodego. Cyryl, po ułożeniu poprzez siebie alfabetu słow. (zw. głagolicą), dokonał przekładu Biblii na język Słowian, a ponadto wprowadził tak zwany obrządek słow., a więc liturgię kościelną sprawowaną w języku słow. Miało to podstawowe znaczenie dla ukształtowania się piśmiennictwa u Słowian. Za Świętopełka powstała kościelna metropolia morawska niezależna od niem. arcybiskupstwa w Salzburgu. Po Zgonu Metodego w 885 na Morawach odzyskało wpływy duchowieństwo niem., a jego uczniowie schronili się w Bułgarii, zaszczepiając tam obrządek słow. (przyjął się on również w Rusi od 988). Po Zgonu Świętopełka p.w. uległo podziałowi; kres przyniósł mu najazd Węgrów (906)
Słownik Polityczny Komitet Porozumiewawczy:
Co znaczy organizacja utworzona w państwie 7 II 1940 z przedstawicieli partii: PPS-WRN, Stronnictwo Nar., Stronnictwo Ludowe i przedstawicieli ZWZ jako ciało doradcze i opiniodawcze przy Delegaturze Rządu. W państwo wielkomorawskie.
Słownik Popiel Karol:
Co znaczy chadecki; 1920 lider Narodowej Partii Robotniczej, 1922-27 poseł na sejm. Jako działacz Centrolewu uwięziony w Brześciu (1930); w 1936 jeden z artystów Frontu Morges, a od 1937 Stronnictwa Pracy państwo wielkomorawskie.
Słownik Państwo Franków:
Co znaczy V w., ogarniając tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch; artystą p.F. był Klodwig z rodu Merowingów, który zjednoczył plemiona Franków. Liczne podziały wewn. za jego następców osłabiły państwo wielkomorawskie.

Czym jest państwo wielkomorawskie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: