wielkomorawskie państwo co to jest
Definicja państwo wielkomorawskie: założone poprzez Mojmira w początkach IX w. na terenie Moraw.

Czy przydatne?

Definicja Państwo Wielkomorawskie

Co znaczy PAŃSTWO WIELKOMORAWSKIE: Ogromne Morawy, założone poprzez Mojmira w początkach IX w. na terenie Moraw, rządzone w dalszym ciągu poprzez Rościsława w 846-870. Panowanie Świętopełka w 870-894 przyniosło moment największego rozwoju p.w.: terytorialnie obejmowało Czechy, Łużyce, Górny Śląsk, Słowację, Panonię i Małopolskę. Chrystianizacja Moraw rozpoczęła się za Rościsława, który przyjął chrzest i sprowadził misjonarzy braci św. Cyryla (Konstantego) i św. Metodego. Cyryl, po ułożeniu poprzez siebie alfabetu słow. (zw. głagolicą), dokonał przekładu Biblii na język Słowian, a ponadto wprowadził tak zwany obrządek słow., a więc liturgię kościelną sprawowaną w języku słow. Miało to podstawowe znaczenie dla ukształtowania się piśmiennictwa u Słowian. Za Świętopełka powstała kościelna metropolia morawska niezależna od niem. arcybiskupstwa w Salzburgu. Po Zgonu Metodego w 885 na Morawach odzyskało wpływy duchowieństwo niem., a jego uczniowie schronili się w Bułgarii, zaszczepiając tam obrządek słow. (przyjął się on również w Rusi od 988). Po Zgonu Świętopełka p.w. uległo podziałowi; kres przyniósł mu najazd Węgrów (906)
Słownik Pucz:
Co znaczy próba obalenia rządu poprzez użycie siły drogą militarnego zamachu przygotowanego w konspiracji państwo wielkomorawskie.
Słownik Prószyński Konrad, Pseud. Kazimierz Promyk:
Co znaczy 1875 jeden z zał. tajnego Tow. Oświaty Nar., które rozwijało oświatę pośród ludu przez naukę czytania i pisania; autor elementarzy dla samouków; 1878 zał. Księgarnię Krajową w Warszawie; 1881-1908 państwo wielkomorawskie.
Słownik Pontyfikat:
Co znaczy ustalenie urzędu i władzy najwyższego kapłana w staroż. Rzymie (zw. pontifex maximus); współcześnie moment sprawowania władzy poprzez jednego papieża państwo wielkomorawskie.

Czym jest państwo wielkomorawskie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: