polityczna partia co to jest
Definicja partia polityczna: osoby dążące do zdobycia i sprawowania władzy bądź wywierania na nią.

Czy przydatne?

Definicja Partia Polityczna

Co znaczy PARTIA POLITYCZNA: organizacja łącząca osoby dążące do zdobycia i sprawowania władzy bądź wywierania na nią wpływu w celu zrealizowania przedtem przyjętego programu polit. P.p. o charakterze parlamentarnym najwcześniej powstały (XVIII w. ) w W. Brytanii (torysi, wigowie). W 1 poł. XIX w. nadal istniały gł. partie konserwatywne i liberalne, lecz mające charakter luźnych stowarzyszeń ludzi wyznających podobne poglądy albo zgrupowanych wokół przywódców, a rolę ich władzy odgrywały koła parlamentarne. Dopiero od pojawienia się ruchu robotn. powstają hierarchicznie zorganizowane i zdyscyplinowane, oparte na etatowym aparacie partyjnym, partie socjalist. Konieczność dostosowania się do warunków powstałych poprzez powszechne prawo wyborcze (na przykład gromadzenie funduszy na akcje wyborcze i potrzeby propagandowe) wymusiła postęp w podobnym kierunku innych p.p. W ten sposób powstały partie nowoczesne
Słownik Powstanie Wata Tylera:
Co znaczy z angielskiego: z 1381 wywołane wzrostem obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem wojny stuletniej. P.W.T. objęło pd.-wsch. Anglię (zajęto także Londyn). Agitowali na jego rzecz również partia polityczna.
Słownik Podbój Kosmosu:
Co znaczy przestrzeni kosmicznej poprzez człowieka zapoczątkowane wystrzeleniem poprzez ZSRR pierwszego sztucznego satelity Ziemi 4 X 1957. Największy udział miały w nim ZSRR i USA. Przełomowymi datami był partia polityczna.
Słownik Popiełuszko Jerzy:
Co znaczy związany z Solidarnością . W stanie wojennym odprawiał liczne msze za ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, publicznie krytykując władze państwowe za wykorzystywanie partia polityczna.

Czym jest partia polityczna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: