polityczna partia co to jest
Definicja partia polityczna: osoby dążące do zdobycia i sprawowania władzy bądź wywierania na nią.

Czy przydatne?

Definicja Partia Polityczna

Co znaczy PARTIA POLITYCZNA: organizacja łącząca osoby dążące do zdobycia i sprawowania władzy bądź wywierania na nią wpływu w celu zrealizowania przedtem przyjętego programu polit. P.p. o charakterze parlamentarnym najwcześniej powstały (XVIII w. ) w W. Brytanii (torysi, wigowie). W 1 poł. XIX w. nadal istniały gł. partie konserwatywne i liberalne, lecz mające charakter luźnych stowarzyszeń ludzi wyznających podobne poglądy albo zgrupowanych wokół przywódców, a rolę ich władzy odgrywały koła parlamentarne. Dopiero od pojawienia się ruchu robotn. powstają hierarchicznie zorganizowane i zdyscyplinowane, oparte na etatowym aparacie partyjnym, partie socjalist. Konieczność dostosowania się do warunków powstałych poprzez powszechne prawo wyborcze (na przykład gromadzenie funduszy na akcje wyborcze i potrzeby propagandowe) wymusiła postęp w podobnym kierunku innych p.p. W ten sposób powstały partie nowoczesne
Słownik Pismo Chińskie:
Co znaczy pierwotnie obrazkowe, dziś ideograficzno-fonetyczne, współcz. w zastosowaniu około 3-6 tys. znaków partia polityczna.
Słownik Papandreu Andreas:
Co znaczy gr., minister i poseł już w latach 1964-1965 w rządzie swego ojca Jeorjosa Papandreu, w dalszym ciągu na emigracji w latach 1968-1974, po powrocie do Grecji założył partię Ogólnogrecki Ruch partia polityczna.
Słownik Plebs:
Co znaczy średniow. Europie najuboższa warstwa ludności miast, pozbawiona praw i obywatelstwa miejskiego, bez wpływu na życie polit., tworzyli ją: część czeladników, służba domowa, robotnicy sezonowi i tak partia polityczna.

Czym jest partia polityczna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: