polityczna partia co to jest
Definicja partia polityczna: osoby dążące do zdobycia i sprawowania władzy bądź wywierania na nią.

Czy przydatne?

Definicja Partia Polityczna

Co znaczy PARTIA POLITYCZNA: organizacja łącząca osoby dążące do zdobycia i sprawowania władzy bądź wywierania na nią wpływu w celu zrealizowania przedtem przyjętego programu polit. P.p. o charakterze parlamentarnym najwcześniej powstały (XVIII w. ) w W. Brytanii (torysi, wigowie). W 1 poł. XIX w. nadal istniały gł. partie konserwatywne i liberalne, lecz mające charakter luźnych stowarzyszeń ludzi wyznających podobne poglądy albo zgrupowanych wokół przywódców, a rolę ich władzy odgrywały koła parlamentarne. Dopiero od pojawienia się ruchu robotn. powstają hierarchicznie zorganizowane i zdyscyplinowane, oparte na etatowym aparacie partyjnym, partie socjalist. Konieczność dostosowania się do warunków powstałych poprzez powszechne prawo wyborcze (na przykład gromadzenie funduszy na akcje wyborcze i potrzeby propagandowe) wymusiła postęp w podobnym kierunku innych p.p. W ten sposób powstały partie nowoczesne
Słownik Polska Zjednoczona Partia Robotnicza:
Co znaczy utworzona 15 XII 1948 na Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS. W latach PRL była partią dominującą (co zostało wpisane do konstytucji dopiero poprawką z 1976), kierowała całym życiem polit., gosp partia polityczna.
Słownik Piechota Niemiecka:
Co znaczy poprzez dowództwo pol. w XVI-XVII w. w Niemczech. Uzbrojona w muszkiety i piki. Po reformach Władysława IV kolokwialnie określano tym mianem piechotę autoramentu cudzoziemskiego. Organizowano ją w partia polityczna.
Słownik Problem Kurdyjski:
Co znaczy konfliktów na terenach Turcji, Iraku i Iranu jest walka narodu kurdyjskiego (około 22 mln) o swoje niepodległe kraj. To jest największy naród na świecie, który nie ma własnego państwa. Skrajne partia polityczna.

Czym jest partia polityczna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: