koncesjonowane partie co to jest
Definicja partie koncesjonowane: pozwolono bez przeszkód działać w Polsce po 1945 (PPS, Stronnictwo.

Czy przydatne?

Definicja PARTIE KONCESJONOWANE

Co znaczy PARTIE KONCESJONOWANE: ugrupowania, którym pozwolono bez przeszkód działać w Polsce po 1945 (PPS, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne) pod ścisłą kontrolą "sojuszniczej" PPR, a później PZPR. Regularnie kierowane poprzez działaczy komunist. "oddelegowanych" celowo do danego ugrupowania. W późniejszych latach PRL termin ten stosowano wobec ZSL i SD
Słownik Polska Akademia Nauk:
Co znaczy Akademii Nauk ZSRR organizacja naukowa powołana 30 X 1951 (z połączenia Polskiej Akademii Zdolności i Warsz. Tow. Naukowego) teoretycznie w celu koordynowania badań, a naprawdę także kontrolowania partie koncesjonowane co to jest.
Słownik Prusy Wschodnie:
Co znaczy prowincja pruska utworzona w 1701 r. z Prus Książęcych, zwiększona 1772 o Prusy Królewskie. Po 1919 niem. enklawa oddzielona pol. Pomorzem od reszty Rzeszy. 1945 podzielona pomiędzy Polskę i ZSRR partie koncesjonowane definicja.
Słownik Powstanie Listopadowe:
Co znaczy przeciw Rosji (29 XI 1830-X 1831); akcja zbrojna została przyspieszona na skutek przygotowań cara do użycia armii Królestwa Pol. przeciw rewolucjom franc. i belgijskiej; stworzenie opracowane partie koncesjonowane co znaczy.

Czym jest partie koncesjonowane znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: