persja co to jest
Definicja Persja: obejmujący terytorium dzisiejszego Iranu, zasiedlany od końca II tys. przed naszą.

Czy przydatne?

Definicja Persja

Co znaczy PERSJA: w staroż. państwo obejmujący terytorium dzisiejszego Iranu, zasiedlany od końca II tys. przed naszą erą poprzez plemiona Persów na pd. i Medów na pn. zakładających tam potem swoje państwa. Początkowo przeważali Medowie i w skład ich państwa weszło kraj Persów, rządzone poprzez dyn. Achemenidów. Za panowania Cyrusa II Starszego w poł. VI w. przed naszą erą kraj Persów uniezależniło się i opanowało kraj Medów, a po podbojach nareszcie VI w. przed naszą erą obejmowało terytoria od Azji Mniejszej i Egiptu aż po dolinę Indusu. Organizacja państwa była dziełem Dariusza I Wielkiego. Na czele stał "władca królów", podlegali mu naczelnicy jednostek terytorialnych - satrapowie, łączność z nimi zapewniali królowi urzędnicy podróżujący po całym kraju (tak zwany oczy i uszy królewskie). Nie niweczono lokalnych królestw, ale włączano je w mechanizm administracji państwa, współpracowano z lokalną arystokracją. W IV w. upadek ekon. Persji ułatwił jej podbój poprzez Aleksandra Wielkiego. Jego spadkobierców (dyn. Seleucydów) zastąpili w II w. przed naszą erą Partowie, których natomiast w 226 n.e. obalili artysty państwa nowoperskiego z dyn. Sassanidów. W sferze religii rozwinął się zoroastryzm. W VII w. P. zajęli Arabowie
Słownik Pius XI, Achille Ratti:
Co znaczy latach 1919-21 nuncjusz papieski w Polsce, później kardynał i arcybp Mediolanu. W 1929 podpisał z Włochami traktaty laterańskie w kwestii utworzenia państwa Watykan i konkordat. Wydał encykliki persja.
Słownik Pakt Ribbentrop-Mołotow:
Co znaczy stosowana nazwa niem.-radz. układu o nieagresji z 23 VIII 1939, któremu towarzyszyła sekretna klauzula o podziale Polski i rozgraniczeniu stref wpływów w środk. Europie. Pakt stał się fundamentem persja.
Słownik Psyche:
Co znaczy w pojęciu staroż. Greków, niematerialny pierwiastek w człowieku, dusza (stąd dzisiejsze psychologia, psychika persja.

Czym jest Persja znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: