persja co to jest
Definicja Persja: obejmujący terytorium dzisiejszego Iranu, zasiedlany od końca II tys. przed naszą.

Czy przydatne?

Definicja Persja

Co znaczy PERSJA: w staroż. państwo obejmujący terytorium dzisiejszego Iranu, zasiedlany od końca II tys. przed naszą erą poprzez plemiona Persów na pd. i Medów na pn. zakładających tam potem swoje państwa. Początkowo przeważali Medowie i w skład ich państwa weszło kraj Persów, rządzone poprzez dyn. Achemenidów. Za panowania Cyrusa II Starszego w poł. VI w. przed naszą erą kraj Persów uniezależniło się i opanowało kraj Medów, a po podbojach nareszcie VI w. przed naszą erą obejmowało terytoria od Azji Mniejszej i Egiptu aż po dolinę Indusu. Organizacja państwa była dziełem Dariusza I Wielkiego. Na czele stał "władca królów", podlegali mu naczelnicy jednostek terytorialnych - satrapowie, łączność z nimi zapewniali królowi urzędnicy podróżujący po całym kraju (tak zwany oczy i uszy królewskie). Nie niweczono lokalnych królestw, ale włączano je w mechanizm administracji państwa, współpracowano z lokalną arystokracją. W IV w. upadek ekon. Persji ułatwił jej podbój poprzez Aleksandra Wielkiego. Jego spadkobierców (dyn. Seleucydów) zastąpili w II w. przed naszą erą Partowie, których natomiast w 226 n.e. obalili artysty państwa nowoperskiego z dyn. Sassanidów. W sferze religii rozwinął się zoroastryzm. W VII w. P. zajęli Arabowie
Słownik Październik 1956:
Co znaczy zmian politycznych, które po odsunięciu od władzy stalinowskiego kierownictwa PZPR doprowadziły do wyraźnego złagodzenia reżimu komunist. w PRL. Wiązało się to ze zwołanym w II 1956 XX zjazdem KPZR persja.
Słownik Powstanie Warszawskie:
Co znaczy 1944 decyzją Komendy Gł. AK i Delegatury Rządu, by wobec spodziewanego wyzwolenia Warszawy poprzez Armię Czerwoną ujawnić w stolicy legalne władze pol. Po stronie pol. walczyło 36 tys. słabo persja.
Słownik Permisywizm:
Co znaczy szeroko rozpowszechniona w XX w. postawa społ.-moralna pobłażliwa wobec kontrowersyjnych poglądów i zachowań, dająca sposobność swobodnego wyboru, pozostawiająca swobodę decyzji persja.

Czym jest Persja znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: