perykles co to jest
Definicja Perykles: ateński, wybitny mówca i wódz, naprawdę kierował krajem od 443 przed naszą erą.

Czy przydatne?

Definicja Perykles

Co znaczy PERYKLES: czołowy polityk ateński, wybitny mówca i wódz, naprawdę kierował krajem od 443 przed naszą erą (między innymi 16 razy pełnił urząd stratega). Wzmocnił demokrację ateńską wprowadzając wynagrodzenia dla członków Porady Pięciuset i sędziów. Zapewnił Atenom całkowite podporządkowanie Ateńskiego Związku Morskiego (między innymi przeniósł jego skarb do Aten). Rozwinął flotę, inicjował wspaniałe budownictwo na Akropolu. Za jego rządów nastąpił rozrost literatury, sztuki i edukacji ("złoty wiek Peryklesa")
Słownik Pierwsza Kompania Kadrowa:
Co znaczy ze szkolonych w Galicji organizacji strzeleckich, która 6 VIII 1914 wyruszyła z Krakowa do zaboru ros. celem wywołania tam stworzenia nar. Aczkolwiek powiodło się jej opanować Kielce, do stworzenia perykles.
Słownik "Praska Wiosna":
Co znaczy w komunist. Czechosłowacji rozpoczęty wiosną 1968 pod hasłami reform, powrotu do tradycji nar. i autentycznie socjalist.; skończony inwazją wojsk Układu Warszawskiego 21 VIII 1968. Kluczową rolę w p perykles.
Słownik Paryska Konferencja Pokojowa:
Co znaczy 1919, a zakończona 28 VI 1919 narada mająca opracować warunki pokoju z krajami pokonanymi w I wojnie świat. Oficjalnie brało w niej udział 27 krajów, jednak bez Rosji i krajów pokonanych. Kluczową perykles.

Czym jest Perykles znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: