pierestrojka co to jest
Definicja pierestrojka: nazwa procesu liberalizacji mechanizmu komunist. rozpoczętego i.

Czy przydatne?

Definicja Pierestrojka

Co znaczy PIERESTROJKA: kolokwialna ros. nazwa procesu liberalizacji mechanizmu komunist. rozpoczętego i realizowanego poprzez sekr. generalnego KPZR M. Gorbaczowa w latach 1985-91. Celem było ulepszenie rządów partii komunist. i umocnienie ZSRR drogą modernizacji gospodarki, powiększenia swobód obywatelskich i poprawy stosunków z Zachodem. Z powodu doprowadziła do upadku ZSRR
Słownik Polska Zjednoczona Partia Robotnicza:
Co znaczy utworzona 15 XII 1948 na Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS. W latach PRL była partią dominującą (co zostało wpisane do konstytucji dopiero poprawką z 1976), kierowała całym życiem polit., gosp pierestrojka.
Słownik Pokój Brzeski:
Co znaczy zawarty w Brześciu Litewskim (nad Bugiem) pomiędzy Rosją radz. a krajami centralnymi (Niemcami i Austro-Węgrami) 3 III 1918. Przez wzgląd na podpisaniem w tymże mieście poprzez Niemcy i Austrię pierestrojka.
Słownik Partia Polityczna:
Co znaczy osoby dążące do zdobycia i sprawowania władzy bądź wywierania na nią wpływu w celu zrealizowania przedtem przyjętego programu polit. P.p. o charakterze parlamentarnym najwcześniej powstały (XVIII w pierestrojka.

Czym jest pierestrojka znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: