emilia plater co to jest
Definicja Plater Emilia: stworzenia listopadowego, walczyła w oddziale partyzanckim na Żmudzi.

Czy przydatne?

Definicja Plater Emilia

Co znaczy PLATER EMILIA: uczestniczka stworzenia listopadowego, walczyła w oddziale partyzanckim na Żmudzi; potem w oddziale gen. D. Chłapowskiego i korpusie gen. A. Giełguda; zmarła próbując przedostać się do Warszawy; stała się symbolem bohaterstwa kobiet pol. walczących o niepodległość, A. Mickiewicz poświęcił jej wiersz Zgon pułkownika
Słownik Polska Akademia Nauk:
Co znaczy Akademii Nauk ZSRR organizacja naukowa powołana 30 X 1951 (z połączenia Polskiej Akademii Zdolności i Warsz. Tow. Naukowego) teoretycznie w celu koordynowania badań, a naprawdę także kontrolowania plater emilia.
Słownik Polski Związek Katolicko-Społeczny:
Co znaczy w latach PRL społ.-wychowawcze stowarzyszenie katolików świeckich założone w 1981; przewodn. J. Zabłocki plater emilia.
Słownik Plebs:
Co znaczy średniow. Europie najuboższa warstwa ludności miast, pozbawiona praw i obywatelstwa miejskiego, bez wpływu na życie polit., tworzyli ją: część czeladników, służba domowa, robotnicy sezonowi i tak plater emilia.

Czym jest Plater Emilia znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: