podanie co to jest
Definicja podanie: opowiadanie ludowe powiązane z jakimś regionem o wydarzeniach i postaciach.

Czy przydatne?

Definicja Podanie

Co znaczy PODANIE: opowiadanie ludowe powiązane z jakimś regionem o wydarzeniach i postaciach legendarnych
Słownik Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego:
Co znaczy PPS, utworzona w 1893; miała program społ. i polit. zbliżony do PPS, do 1913 uważana za część Socjaldemokr. Partii Niemiec; niewielka liczebnie (1910 liczyła około 2,2 tys. czł., gł. na Górnym Śląsku podanie.
Słownik Państwo Patrymonialne:
Co znaczy powszechna we inicjalnym średniow. (na przykład kraj Franków, Polska za Bolesława Krzywoustego), gdzie król traktuje podległy mu państwo jako własność i swobodnie nim dysponuje, na przykład dzieląc podanie.
Słownik Pokój Ryski:
Co znaczy kończący wojnę pol.-bolszewicką zawarty 18 III 1921 w Rydze pomiędzy Polską a Rosją radz. i Ukrainą radz. Granicę wsch. Polski na północy wyznaczała rz. Dźwina, a na południu Zbrucz. Przewidywano podanie.

Czym jest podanie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: