poddaństwo co to jest
Definicja poddaństwo: feudalnym forma prawnego uzależnienia chłopów od pana, mogła występować w.

Czy przydatne?

Definicja Poddaństwo

Co znaczy PODDAŃSTWO: w społeczeństwie feudalnym forma prawnego uzależnienia chłopów od pana, mogła występować w kilku niewykluczających się wymiarach: p. osobiste (zw. niewolą chłopską) czyniło z pana feudalnego formalnego właściciela osoby poddanego, zwł. uniemożliwiając mu opuszczenie wsi; p. gruntowe oznaczało obligatoryjne świadczenia na rzecz pana z tytułu użytkowania ziemi, będącej jego własnością; p. sądowe, gdzie kraj powierzało feudałowi sądownictwo nad jego poddanymi. P. pojawiło się w XII w., a zlikwidowano je w XIX w
Słownik Polis:
Co znaczy organizacji państwowej (tak zwany miasto-kraj), w najwyższym stopniu powszechny w Grecji, obejmowała miasto i przyległe obszary. Każda polis rządziła się swoimi prawami, posiadała swoje władze poddaństwo.
Słownik Pokojowe Współistnienie:
Co znaczy proponującą współistnienie krajów o różnorodnych ustrojach wewn. Państwa wyrzekają się siły, szanują swą integralność terytorialną, suwerenność, przestrzegają zawartych poprzez siebie porozumień poddaństwo.
Słownik Proudhon Pierre Joseph:
Co znaczy jeden z artystów anarchizmu indywidualistycznego; przeciwnik walki klas, opowiadał się za reformą mechanizmu kapitalistycznego; proponował zniesienie pieniądza i utworzenie banku zamiany, który poddaństwo.

Czym jest poddaństwo znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: