robotnicza partia polska co to jest
Definicja Polska Partia Robotnicza: utworzona 5 I 1942 w Generalnej Guberni poprzez przysłaną z.

Czy przydatne?

Definicja Polska Partia Robotnicza

Co znaczy POLSKA PARTIA ROBOTNICZA: partia komunist. utworzona 5 I 1942 w Generalnej Guberni poprzez przysłaną z ZSRR grupę inicjatywną. Głosiła program masowej walki z Niemcami w ścisłej współpracy z ZSRR. Zapowiadała nacjonalizację wielkiego przemysłu, wywłaszczenie ogromnych właścicieli ziemskich, demokratyzację życia. Na czele M. Nowotko. Wiosną 1942 stworzyła swoją organizację zbrojną Gwardię Ludową. W XI 1942 w konsekwencji konfliktu we władzach PPR Nowotko został zastrzelony poprzez B. Mołojca. Nowym sekr. od XII 1942 P. Finder, a od XI 1943 W. Gomułka. Od 1944 PPR we współpracy z ZSRR zaczęła tworzyć posłuszne Moskwie władze na wyzwalanych spod okupacji niem. ziemiach pol. ( KRN). Kontrolowała PKWN i przemiany gosp.-społ. pierwszych lat powojennych; 15 XII 1948 wchłonąwszy PPS przekształciła się w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR)
Słownik Problem Kurylski:
Co znaczy pomiędzy ZSRR (od 1991 Rosją) a Japonią o przynależność państwową W. Kurylskich. Zostały one zajęte w 1945 poprzez ZSRR na mocy postanowień konferencji w Jałcie. Japonia nie pogodziła się z tym polska partia robotnicza.
Słownik Prezydent:
Co znaczy przeważnie obieralna, jednoosobowa głowa państwa, niekiedy (w systemie prezydenckim na przykład USA) pełni również rolę szefa rządu polska partia robotnicza.
Słownik Partie Koncesjonowane:
Co znaczy pozwolono bez przeszkód działać w Polsce po 1945 (PPS, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne) pod ścisłą kontrolą sojuszniczej PPR, a później PZPR. Regularnie kierowane poprzez działaczy polska partia robotnicza.

Czym jest Polska Partia Robotnicza znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: