polska partia socjaltyczna co to jest
Definicja Polska Partia Socjalistyczna-Frakcja Rewolucyjna: wskutek rozłamu PPS na starych i.

Czy przydatne?

Definicja Polska Partia Socjalistyczna-Frakcja Rewolucyjna

Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-FRAKCJA REWOLUCYJNA: powstała w XI 1906 wskutek rozłamu PPS na "starych" i "młodych", który dokonał się w trakcie rewolucji 1905-06; "starzy", skupieni w OB PPS przeciwni masowej akcji proletariatu i ścisłej współpracy z rewol. ruchem ros., koncentrowali się na walce o niepodległość Polski przez akcje bojowe; w 1909 PPS-Frakcja Rewolucyjna przybrała nazwę PPS; działacze: J. Piłsudski, W. Jodko-Narkiewicz, F. Perl
Słownik Petlura Semen:
Co znaczy Od 1917 organizator, później także dow. wojsk ukr., w II 1919 przewodniczący Dyrektoriatu Ukrainy, po zajęciu Ukrainy wsch. poprzez bolszewików podpisał sojusz z Piłsudskim, 1920 wziął udział w polska partia socjalistyczna-frakcja rewolucyjna.
Słownik Partie Koncesjonowane:
Co znaczy pozwolono bez przeszkód działać w Polsce po 1945 (PPS, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne) pod ścisłą kontrolą sojuszniczej PPR, a później PZPR. Regularnie kierowane poprzez działaczy polska partia socjalistyczna-frakcja rewolucyjna.
Słownik Prawo Mojżeszowe:
Co znaczy odmiennie Tora. Zobacz judaizm polska partia socjalistyczna-frakcja rewolucyjna.

Czym jest Polska Partia Socjalistyczna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: