polska partia socjalno co to jest
Definicja Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska: w 1892 we Lwowie; dążyła do.

Czy przydatne?

Definicja Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji I Śląska

Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALNO-DEMOKRATYCZNA GALICJI I ŚLĄSKA: legalna partia zał. w 1892 we Lwowie; dążyła do poprawy sytuacji ekon. robotników, walczyła z klerykalizmem i konserwatystami, organizowała oświatę i spółdzielczość robotn.; od 1897 miała swoich posłów w parlamencie wiedeńskim, ideowo związana była z PPS, potem z PPS-Frakcją Rewolucyjną; uczestniczyła w powołaniu TKSSN; w 1919 połączyła się z PPS; działacze: I. Daszyński, B. Drobner, H. Diamand, H. Lieberman
Słownik Pluralizm Polityczny:
Co znaczy zasada mnogości, różnorodności ugrupowań działających na scenie polit. W latach PRL i monopolu PZPR jeden z głównych postulatów demokr. opozycji polska partia socjalno-demokratyczna galicji i śląska.
Słownik Politeizm:
Co znaczy wielobóstwo, forma religii oparta na przekonaniu o istnieniu wielu istot boskich, którym oddaje się cześć polska partia socjalno-demokratyczna galicji i śląska.
Słownik Prawa Kardynalne:
Co znaczy zasady ustrojowe Rzeczypospolitej szlacheckiej uchwalone poprzez sejm 1768 pod naciskiem Rosji. Były to: wolna elekcja, liberum veto, prawo do wypowiedzenia posłuszeństwa królowi, wyłączne prawo polska partia socjalno-demokratyczna galicji i śląska.

Czym jest Polska Partia Socjalno znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: