polska partia socjalno co to jest
Definicja Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska: w 1892 we Lwowie; dążyła do.

Czy przydatne?

Definicja Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji I Śląska

Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALNO-DEMOKRATYCZNA GALICJI I ŚLĄSKA: legalna partia zał. w 1892 we Lwowie; dążyła do poprawy sytuacji ekon. robotników, walczyła z klerykalizmem i konserwatystami, organizowała oświatę i spółdzielczość robotn.; od 1897 miała swoich posłów w parlamencie wiedeńskim, ideowo związana była z PPS, potem z PPS-Frakcją Rewolucyjną; uczestniczyła w powołaniu TKSSN; w 1919 połączyła się z PPS; działacze: I. Daszyński, B. Drobner, H. Diamand, H. Lieberman
Słownik Podole:
Co znaczy stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366 część zach. w granicach Polski, wsch. później obiektem sporu z Litwą do 1569. Od XV w. intensywna kolonizacja pol polska partia socjalno-demokratyczna galicji i śląska.
Słownik Pankiewicz Józef:
Co znaczy rysownik i grafik. Czołowy artysta Młodej Polski o własnej formule symbolistycznej. Malował raczej we Francji. Kierując tak zwany Komitetem Paryskim zainicjował koloryzm polska partia socjalno-demokratyczna galicji i śląska.
Słownik Prezbiterianie:
Co znaczy pośród purytan z angielskiego: opowiadający się za wyborem urzędników kościelnych (prezbiterów) poprzez ludzi świeckich. W okresie wojny domowej w Anglii p. tworzyli umiarkowane skrzydło zwolenników polska partia socjalno-demokratyczna galicji i śląska.

Czym jest Polska Partia Socjalno znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: