posiłkowy korpus polski co to jest
Definicja Polski Korpus Posiłkowy: z legionistów, którzy zdecydowali się złożyć przysięgę na.

Czy przydatne?

Definicja Polski Korpus Posiłkowy

Co znaczy POLSKI KORPUS POSIŁKOWY: organizowany w 1917 z legionistów, którzy zdecydowali się złożyć przysięgę na wierność cesarzom Niemiec i Austrii w 1917. Na wieść o pokoju brzeskim część PKP 15/16 II 1918 wypowiedziała posłuszeństwo Niemcom i przebiła się poprzez front ros., reszta została wcielona do armii austr
Słownik Powstania Kozackie:
Co znaczy zaporoskich przeciw władzy Rzeczypospolitej wywołane dążeniem do rozszerzenia rejestru kozackiego (a więc liczby Kozaków na służbie pol.), oporem przeciw ograniczaniu rozbójniczych wypraw na polski korpus posiłkowy.
Słownik Paulus Friedrich:
Co znaczy niem. marszałek; dowódca wojsk niem. oblężonych w Stalingradzie 1942-43. Wzięty do niewoli; jeden z założycieli utworzonego przy wsparciu ZSRR antyhitlerowskiego Kom. Nar. Wolne Niemcy . Od 1953 w NRD polski korpus posiłkowy.
Słownik Plan Trzyletni 1947-49:
Co znaczy pierwszy wieloletni plan gosp. w PRL. Jego celem była odbudowa państwie. Realizacji p. towarzyszyły: centralizacja kierowania i ignorowanie praw ekon polski korpus posiłkowy.

Czym jest Polski Korpus Posiłkowy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: