posiłkowy korpus polski co to jest
Definicja Polski Korpus Posiłkowy: z legionistów, którzy zdecydowali się złożyć przysięgę na.

Czy przydatne?

Definicja Polski Korpus Posiłkowy

Co znaczy POLSKI KORPUS POSIŁKOWY: organizowany w 1917 z legionistów, którzy zdecydowali się złożyć przysięgę na wierność cesarzom Niemiec i Austrii w 1917. Na wieść o pokoju brzeskim część PKP 15/16 II 1918 wypowiedziała posłuszeństwo Niemcom i przebiła się poprzez front ros., reszta została wcielona do armii austr
Słownik Pinochet Ugarte Augusto:
Co znaczy Chile, przejął władzę drogą zamachu stanu 11 IX 1973, obalając prezydenta Salvadora Allende. 1974-1990 prezydent państwa. Zdelegalizował wszystkie partie polit., bezlitośnie traktując wszelaką polski korpus posiłkowy.
Słownik Pułaski Kazimierz:
Co znaczy amer., uczestnik konfederacji barskiej, w okresie której odniósł sporo sukcesów (zajęcie Częstochowy, Wawelu). Skłonny do akcji awanturniczych (porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego). W 1777 polski korpus posiłkowy.
Słownik Pierestrojka:
Co znaczy nazwa procesu liberalizacji mechanizmu komunist. rozpoczętego i realizowanego poprzez sekr. generalnego KPZR M. Gorbaczowa w latach 1985-91. Celem było ulepszenie rządów partii komunist. i umocnienie polski korpus posiłkowy.

Czym jest Polski Korpus Posiłkowy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: