posiłkowy korpus polski co to jest
Definicja Polski Korpus Posiłkowy: z legionistów, którzy zdecydowali się złożyć przysięgę na.

Czy przydatne?

Definicja Polski Korpus Posiłkowy

Co znaczy POLSKI KORPUS POSIŁKOWY: organizowany w 1917 z legionistów, którzy zdecydowali się złożyć przysięgę na wierność cesarzom Niemiec i Austrii w 1917. Na wieść o pokoju brzeskim część PKP 15/16 II 1918 wypowiedziała posłuszeństwo Niemcom i przebiła się poprzez front ros., reszta została wcielona do armii austr
Słownik Prałat:
Co znaczy w Kościele katol. wyższy dostojnik kościelny (na przykład biskup, opat) sprawujący władzę na ustalonym terytorium; również tytuł honorowy wyższy od kanonika zwykłego polski korpus posiłkowy.
Słownik Prusy Książęce:
Co znaczy stosowana w Polsce nazwa Księstwa Pruskiego. Zobacz Prusy polski korpus posiłkowy.
Słownik Październik 1956:
Co znaczy zmian politycznych, które po odsunięciu od władzy stalinowskiego kierownictwa PZPR doprowadziły do wyraźnego złagodzenia reżimu komunist. w PRL. Wiązało się to ze zwołanym w II 1956 XX zjazdem KPZR polski korpus posiłkowy.

Czym jest Polski Korpus Posiłkowy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: