kozackie powstania co to jest
Definicja powstania kozackie: zaporoskich przeciw władzy Rzeczypospolitej wywołane dążeniem do.

Czy przydatne?

Definicja Powstania Kozackie

Co znaczy POWSTANIA KOZACKIE: wystąpienia Kozaków zaporoskich przeciw władzy Rzeczypospolitej wywołane dążeniem do rozszerzenia rejestru kozackiego (a więc liczby Kozaków na służbie pol.), oporem przeciw ograniczaniu rozbójniczych wypraw na posiadłości tur. nad M. Czarnym, od 1596 także obroną interesów Kościoła prawosławnego. 1. stworzenie Krzysztofa Kosińskiego 1591-93 - szlachcic pol. Kosiński stanął na czele Kozaków niezadowolonych na skutek władzy hetmańskiej nad oddziałami rejestrowych Kozaków. Po startowych sukcesach rozbite nareszcie 1592; 2. stworzenie Semena Nalewajki 1594-96 - wybuchło w konsekwencji zakazu organizowania wypraw ("chadzek") nad M. Czarne. Kozaków poparli chłopi ukr. z części woj. kijowskiego, Wołynia i Polesia. Powstańcy zostali rozbici poprzez hetmana S. Żółkiewskiego 3 IV 1596 pod Białą Cerkwią, a w dalszym ciągu ich resztki zostały otoczone i po oblężeniu zmuszone do kapitulacji (25 V-7 VI 1596) pod Sołonicą. Przywódcy zostali osądzeni i straceni; 3. stworzenie Mychajła Żmajły 1625 - akcję przeciw Kozakom kontaktującym się z Moskwą podjął hetman S. Koniecpolski, który 6 XI 1625 narzucił im warunki ugody (tak zwany kurukowskiej) ograniczającej rejestr do 6 tys. ludzi; 4. stworzenie Tarasa Fedorowicza 1630 - wybuchło w konsekwencji konfliktu między Kozakami rejestrowymi a nierejstrowymi; po walkach w pobliżu Perejesławia Kozakom powiodło się 8 VI 1630 uzyskać potwierdzenie ugody kurukowskiej; 5. stworzenie Sulimy 1635 - zorganizowane poprzez Kozaków nierejestrowych. Sulima doprowadził do zburzenia Kudaku, pol. twierdzy nad Dnieprem wzniesionej w celu kontroli Zaporoża. Stłumione poprzez Kozaków rejestrowych; 6. stworzenie Pawluka 1637 - skierowane przeciw starszyźnie kozackiej. 24 XII 1637 pod Kumejkami hetman M. Potocki zmusił tabor kozacki do kapitulacji. Przywódców stracono. Kozaków rejestrowych podporządkowano pol. oficerowi (komisarzowi wojska zaporoskiego), a nierejestrowych zrównano z chłopami
Słownik Pacyfizm:
Co znaczy ruch polit. propagujący pokój jako najwyższą wartość nadrzędną i potępiający wszelakie wojny (nawet obronne); mocny nareszcie XIX i na pocz. XX w powstania kozackie.
Słownik Prałat:
Co znaczy w Kościele katol. wyższy dostojnik kościelny (na przykład biskup, opat) sprawujący władzę na ustalonym terytorium; również tytuł honorowy wyższy od kanonika zwykłego powstania kozackie.
Słownik Prezbiterianie:
Co znaczy pośród purytan z angielskiego: opowiadający się za wyborem urzędników kościelnych (prezbiterów) poprzez ludzi świeckich. W okresie wojny domowej w Anglii p. tworzyli umiarkowane skrzydło zwolenników powstania kozackie.

Czym jest powstania kozackie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: