kozackie powstania co to jest
Definicja powstania kozackie: zaporoskich przeciw władzy Rzeczypospolitej wywołane dążeniem do.

Czy przydatne?

Definicja Powstania Kozackie

Co znaczy POWSTANIA KOZACKIE: wystąpienia Kozaków zaporoskich przeciw władzy Rzeczypospolitej wywołane dążeniem do rozszerzenia rejestru kozackiego (a więc liczby Kozaków na służbie pol.), oporem przeciw ograniczaniu rozbójniczych wypraw na posiadłości tur. nad M. Czarnym, od 1596 także obroną interesów Kościoła prawosławnego. 1. stworzenie Krzysztofa Kosińskiego 1591-93 - szlachcic pol. Kosiński stanął na czele Kozaków niezadowolonych na skutek władzy hetmańskiej nad oddziałami rejestrowych Kozaków. Po startowych sukcesach rozbite nareszcie 1592; 2. stworzenie Semena Nalewajki 1594-96 - wybuchło w konsekwencji zakazu organizowania wypraw ("chadzek") nad M. Czarne. Kozaków poparli chłopi ukr. z części woj. kijowskiego, Wołynia i Polesia. Powstańcy zostali rozbici poprzez hetmana S. Żółkiewskiego 3 IV 1596 pod Białą Cerkwią, a w dalszym ciągu ich resztki zostały otoczone i po oblężeniu zmuszone do kapitulacji (25 V-7 VI 1596) pod Sołonicą. Przywódcy zostali osądzeni i straceni; 3. stworzenie Mychajła Żmajły 1625 - akcję przeciw Kozakom kontaktującym się z Moskwą podjął hetman S. Koniecpolski, który 6 XI 1625 narzucił im warunki ugody (tak zwany kurukowskiej) ograniczającej rejestr do 6 tys. ludzi; 4. stworzenie Tarasa Fedorowicza 1630 - wybuchło w konsekwencji konfliktu między Kozakami rejestrowymi a nierejstrowymi; po walkach w pobliżu Perejesławia Kozakom powiodło się 8 VI 1630 uzyskać potwierdzenie ugody kurukowskiej; 5. stworzenie Sulimy 1635 - zorganizowane poprzez Kozaków nierejestrowych. Sulima doprowadził do zburzenia Kudaku, pol. twierdzy nad Dnieprem wzniesionej w celu kontroli Zaporoża. Stłumione poprzez Kozaków rejestrowych; 6. stworzenie Pawluka 1637 - skierowane przeciw starszyźnie kozackiej. 24 XII 1637 pod Kumejkami hetman M. Potocki zmusił tabor kozacki do kapitulacji. Przywódców stracono. Kozaków rejestrowych podporządkowano pol. oficerowi (komisarzowi wojska zaporoskiego), a nierejestrowych zrównano z chłopami
Słownik Pokojowe Współistnienie:
Co znaczy proponującą współistnienie krajów o różnorodnych ustrojach wewn. Państwa wyrzekają się siły, szanują swą integralność terytorialną, suwerenność, przestrzegają zawartych poprzez siebie porozumień powstania kozackie.
Słownik Polska Ludowa:
Co znaczy propagandowa nazwa Polski po 1944, stosowana zamiennie z obowiązującą oficjalnie od konstytucji 1952 nazwą oficjalną Polska Rzeczpospolita Ludowa (akronim PRL, po 1989 również Peerel powstania kozackie.
Słownik Poniński Henryk:
Co znaczy 1846 czł. Centralizacji Poznańskiej, uczestniczył w przygotowaniach do stworzenia; na pocz. II 1846 zdradził policji prus. plany stworzenia i wydał przywódców sprzysiężenia (między innymi K. Libelta powstania kozackie.

Czym jest powstania kozackie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: