kardynalne prawa co to jest
Definicja prawa kardynalne: zasady ustrojowe Rzeczypospolitej szlacheckiej uchwalone poprzez sejm.

Czy przydatne?

Definicja Prawa Kardynalne

Co znaczy PRAWA KARDYNALNE: fundamentalne zasady ustrojowe Rzeczypospolitej szlacheckiej uchwalone poprzez sejm 1768 pod naciskiem Rosji. Były to: wolna elekcja, liberum veto, prawo do wypowiedzenia posłuszeństwa królowi, wyłączne prawo szlachty do piastowania urzędów, wyłączność szlachty do posiadania dóbr ziemskich, poddaństwo osobiste, gruntowe i sądowe chłopów (niezależnie od karania śmiercią poprzez pana), nietykalność osobista i majątkowa szlachcica, unia z Litwą i przywileje Prus Królewskich. Zasady te miały pozostać niezmienne, a ich gwarantką została caryca Katarzyna II. Od 1776 gwarantowały je również Prusy i Austria
Słownik Pliniusz Starszy:
Co znaczy rzym., poeta; zachowała się jego Historia naturalna, dzieło encyklopedyczne, gdzie zawarł ówczesną wiedzę geogr., przyrodniczą, etnograficzną i antropologiczną. Zginął w trakcie obserwacji wybuchu prawa kardynalne.
Słownik Partia Konserwatywna:
Co znaczy jedno z licznych ugrupowań prawicowych założone w 1992 poprzez A. Halla prawa kardynalne.
Słownik Pomazaniec:
Co znaczy osoba obrzędowo namaszczona olejem na symbol nadania jej władzy (monarszej, kościelnej i tak dalej). Zobacz również mesjasz prawa kardynalne.

Czym jest prawa kardynalne znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: