polskie prawo co to jest
Definicja prawo polskie: ogół norm prawnych opartych na rodzimych instytucjach i zwyczajach.

Czy przydatne?

Definicja Prawo Polskie

Co znaczy PRAWO POLSKIE: w średniow. Polsce ogół norm prawnych opartych na rodzimych instytucjach i zwyczajach, zaliczano doń także wymagania wynikające z prawa książęcego. Wg p.p. rządzono się tam, gdzie nie wkroczyło prawo niemieckie (sama nazwa p.p. powstała w przeciwstawieniu do terminu prawo niem.)
Słownik Papież:
Co znaczy ważniejszych biskupów, od VI w. zarezerwowany dla biskupów Rzymu (następców św. Piotra Apostoła) jako najwyższych zwierzchników Kościoła katol. Początkowo p. obwoływał lud rzym., od XI w. wybiera go prawo polskie.
Słownik Polska Akademia Nauk:
Co znaczy Akademii Nauk ZSRR organizacja naukowa powołana 30 X 1951 (z połączenia Polskiej Akademii Zdolności i Warsz. Tow. Naukowego) teoretycznie w celu koordynowania badań, a naprawdę także kontrolowania prawo polskie.
Słownik Popławski Jan Ludwik:
Co znaczy ideolog ruchu nar.; w młodości związany z sekretnymi organizacjami spiskowymi działającymi w Warszawie w latach 70. XIX w.; 1893 z R. Dmowskim i Z. Balickim dokonał przewrotu w Lidze Polskiej prawo polskie.

Czym jest prawo polskie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: