sabotaż co to jest
Definicja sabotaż: dezorganizacja pracy wskutek hamowania jej tempa albo zamierzonego uszkodzenia.

Czy przydatne?

Definicja Sabotaż

Co znaczy SABOTAŻ: celowa dezorganizacja pracy wskutek hamowania jej tempa albo zamierzonego uszkodzenia maszyn czy produktów dla wywołania szkód i tym samym szkodzenia producentowi czy państwu. Sabotaż może mieć cele polit. i militarne, jak na przykład w okresie II wojny świat
Słownik Sapieha Paweł Jan:
Co znaczy Jana, wojewoda witebski, hetman w. litew. (od 1656), w 1655 przeciwnik Radziwiłłów i Karola X Gustawa opowiedział się za Janem Kazimierzem. Brał udział w działaniach wojennych przeciw wojskom szwedz sabotaż.
Słownik Stanisław Św.:
Co znaczy 1072. S. wystąpił przeciwko królowi Bolesławowi Śmiałemu, wg Wincentego Kadłubka grożąc mu klątwą, jeżeli nie zaprzestanie okrutnych represji wobec poddanych. W skutku poniósł Zgon męczeńską. Stało sabotaż.
Słownik Stadion Franz:
Co znaczy gubernator Galicji 1847-48; 22 IV 1848 z własnej inicjatywy ogłosił patent cesarski zapowiadający zniesienie od 15 V pańszczyzny za odszkodowaniem; po odwołaniu z Galicji min. spraw wewn. w Austrii w sabotaż.

Czym jest sabotaż znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: