socjalizm co to jest
Definicja socjalizm: powstała w XIX w. dążąca do zastąpienia gospodarki kapitalistycznej takim.

Czy przydatne?

Definicja SOCJALIZM

Co znaczy SOCJALIZM: ideologia polit. powstała w XIX w. dążąca do zastąpienia gospodarki kapitalistycznej takim systemem społ.-polit., gdzie właścicielem większości środków produkcji będzie kraj, i do społeczeństwa bezklasowego; artystami tak zwany socjalizmu naukowego byli K. Marks i F. Engels. Już wówczas socjalizm rozwinął się w różnych kierunkach: lewicowym, zw. marksistowskim, dążącym do gwałtownej zmiany ustroju drogą rewolucji, i prawicowym, nastawiającym się raczej na powolne reformy w ramach kapitalizmu. Próbę realizacji marksistowskiej wersji socjalizmu podjęto w Rosji po rewolucji październikowej 1917, a później w innych krajach tak zwany obozu socjalistycznego po 1945. Większe albo mniejsze próby realizacji programu reformistycznego można było obserwować zwł. za rządów Partii Pracy w W. Brytanii, socjalistów w Szwecji. Przeważnie szły one w kierunku powstania "państwa opiekuńczego". W większości wypadków okazało się, Iż niełatwe jest realizowanie szlachetnych marzeń o świecie absolutnej równości i sprawiedliwości społ. Zbyt regularnie realizacja przekształcała się w ich odwrotność
Co znaczy Strateg:
Porównanie nacz. dowódca wojska (armii albo floty); w Atenach od reform Klejstenesa powoływano kolegium 10 strategów; 2. w cesarstwie bizant. dowódca okręgu wojsk.; 3. aktualnie znawca sposobów prowadzenia socjalizm co znaczy.
Krzyżówka SALT I:
Dlaczego ograniczenia zbrojeń strategicznych pomiędzy ZSRR a USA podjęte w 1969, a w dalszym ciągu również określany tą nazwą tymczasowy układ o ograniczeniu zbrojeń strategicznych w odniesieniu mechanizmów socjalizm krzyżówka.
Co to jest "Solidarność Walcząca":
Jak lepiej organizacja opozycyjna zał. w okresie stanu wojennego w 1982 we Wrocławiu jako zakonspirowana struktura o programie niepodl. W 1990 jej przywódca K. Morawiecki założył w jej miejsce Partię Wolności socjalizm co to jest.
Słownik "Solidarność 80":
Kiedy związek zawodowy zał. w 1990 poprzez działaczy związkowych sprzeciwiających się porozumieniom Okrągłego Stołu i dominacji Lecha Wałęsy. Radykalnie broni interesów ludzi pracy socjalizm słownik.
Czym jest "Sojusz Dla Postępu":
Od czego zależy mający doprowadzić do rozwoju gosp. i przebudowy stosunków społ. w państwach Ameryki ?Xac. zaproponowany w 1961 poprzez prez. USA J. Kennedy'ego jako reakcja na zwycięstwo komunistów na Kubie i socjalizm czym jest.

Czym jest socjalizm znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: