strateg co to jest
Definicja strateg: nacz. dowódca wojska (armii albo floty); w Atenach od reform Klejstenesa.

Czy przydatne?

Definicja Strateg

Co znaczy STRATEG: 1. w staroż. Grecji nacz. dowódca wojska (armii albo floty); w Atenach od reform Klejstenesa powoływano kolegium 10 strategów; 2. w cesarstwie bizant. dowódca okręgu wojsk.; 3. aktualnie znawca sposobów prowadzenia wojny albo polityki
Słownik Sobór W Konstancji:
Co znaczy inicjatywy Zygmunta Luksemburskiego w latach 1414-18 w celu zakończenia schizmy zachodniej; przewagę zdobyli na nim zwolennicy koncyliaryzmu. Ponadto s. w K. zajął się między innymi sprawą J. Husa i strateg.
Słownik Śniadecki Jan:
Co znaczy matematyk, astronom i filozof; studiował w Krakowie, Getyndze i Paryżu; 1801 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; od 1807 prof. Uniw. Wileńskiego, artysta pol. terminologii matematycznej i strateg.
Słownik Solidaryzm Społeczny:
Co znaczy naturalną wspólnotę interesów różnych grup społ. w ramach jednego państwa. Częsta w różnych koncepcjach ideowych XIX i XX w., zwł. w ruchach nar., lecz także w nauce socjalnej Kościoła strateg.

Czym jest strateg znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: