strateg co to jest
Definicja strateg: nacz. dowódca wojska (armii albo floty); w Atenach od reform Klejstenesa.

Czy przydatne?

Definicja STRATEG

Co znaczy STRATEG: 1. w staroż. Grecji nacz. dowódca wojska (armii albo floty); w Atenach od reform Klejstenesa powoływano kolegium 10 strategów; 2. w cesarstwie bizant. dowódca okręgu wojsk.; 3. aktualnie znawca sposobów prowadzenia wojny albo polityki
Co znaczy Syrokomla Władysław, Właśc. Ludwik Kondratowicz:
Porównanie społ.; uczestniczył w życiu umysłowym Wilna; 1861 więziony za udział w manifestacjach patriotycznych; autor popularnych gawęd wierszem i prozą, wierszy i dramatów (między innymi Kasper Karliński strateg co znaczy.
Krzyżówka "Sokół":
Dlaczego gimnastyczne i społ.-wychowawcze, zał. w 1867 we Lwowie; od 1885 działało również w zaborze prus., od 1906 w Królestwie Pol.; przed 1914 przybrało charakter organizacji paramilitarnej, prowadziło strateg krzyżówka.
Co to jest Stan Trzeci:
Jak lepiej Francji przedrewolucyjnej na ustalenie ludności nie posiadającej przywilejów duchowieństwa (stan pierwszy) i szlachty (stan drugi). W praktyce w Stanach Generalnych jako stan trzeci zasiadali strateg co to jest.
Słownik Sudety:
Kiedy międzywojennym zbiorcza nazwa ziem pogranicznych Czechosłowacji i Niemiec i Austrii zamieszkanych poprzez mocną (powyżej 3 mln), stanowiącą na tych terenach regularnie przewarzająca część ludności strateg słownik.
Czym jest Skryptorium:
Od czego zależy w średniow. pomieszczenie poświęcone do ręcznego przepisywania ksiąg normalnie w klasztorach strateg czym jest.

Czym jest strateg znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: