narodowowyzwoleńcza walka co to jest
Definicja walka narodowowyzwoleńcza: zniewolonych narodów do uzyskania prawa do samostanowienia i.

Czy przydatne?

Definicja Walka Narodowowyzwoleńcza

Co znaczy WALKA NARODOWOWYZWOLEŃCZA: dążenie zniewolonych narodów do uzyskania prawa do samostanowienia i niepodległości, szczególnie nasilona na całym świecie po II wojnie świat
Słownik Wiec:
Co znaczy dobie plemiennej zebranie ogółu wolnych; 2. w Polsce średniow. zjazd możnych z udziałem króla albo księcia w celu załatwiania istotnych spraw państwowych (sprawowanie sądów, ustanawianie praw); 3 walka narodowowyzwoleńcza.
Słownik Wawelberg Hipolit:
Co znaczy bankier warsz. i działacz społ., współzałożyciel słynnej Szkoły Inżynierskiej (1895) w Warszawie walka narodowowyzwoleńcza.
Słownik Wojna Polsko-Moskiewska 1654-67:
Co znaczy poprzez Kozaków zaporoskich zwierzchności Moskwy. Latem 1654 armie moskiewskie zaatakowały ziemie wsch., opanowując pośrodku roku nie tylko Smoleńsk (3 X 1654), lecz i spore tereny Litwy, w tym Wilno walka narodowowyzwoleńcza.

Czym jest walka narodowowyzwoleńcza znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: