wandea co to jest
Definicja Wandea: zach. Francji, gdzie w 1793 wybuchło prowadzone sposobami partyzanckimi.

Czy przydatne?

Definicja Wandea

Co znaczy WANDEA: katol. kraina w zach. Francji, gdzie w 1793 wybuchło prowadzone sposobami partyzanckimi stworzenie tak zwanych szuanów przeciw władzy rewol. W 1795 Paryż zgodził się na pokój dając W. amnestię, zwolnienie z poboru rekruta i swobody rel. Jednak jeszcze w tymże roku Wandejczycy ponownie zerwali się do walki, którą uśmierzono dopiero w 1800. Kraina została zrujnowana i straciła 150 tys. ludzi
Słownik Wieleci, Lucice, Lutycy:
Co znaczy zachodniosłow. zamieszkujących pomiędzy dolną Odrą a dolną Łabą. Znani w źródłach z walk z Karolem Ogromnym. W IX w. powstał Związek Wielecki obejmujący 4 gł. plemiona: przodujących Redarów, Doleńców wandea.
Słownik Wystawa Ziem Odzyskanych:
Co znaczy została zorganizowana jesienią 1948 we Wrocławiu w celu propagandowego nagłośnienia sukcesów w zagospodarowywaniu Ziem Zachodnich w latach 1945-48 wandea.
Słownik Waldheim Kurt:
Co znaczy dyplomata austr., min. spr. zagr. 1968-1970, sekr. gen. ONZ w latach 1972-1981, prezydent Austrii 1986-1992, odszedł w niesławie, bo zataił swą nazistowską przeszłość wandea.

Czym jest Wandea znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: