aleksander wielopolski co to jest
Definicja Wielopolski Aleksander: konserwatywny; w 1831 Rząd Nar. wysłał go z misją do Anglii; 1846.

Czy przydatne?

Definicja Wielopolski Aleksander

Co znaczy WIELOPOLSKI ALEKSANDER: margrabia, polityk konserwatywny; w 1831 Rząd Nar. wysłał go z misją do Anglii; 1846 W. ogłosił list otwarty do K. Metternicha potępiający rabację galic. i oskarżający o jej wywołanie rząd austr., od tego momentu zwolennik ugody z Rosją; w latach 1861-62 realizował swój program zmierzający do uzyskania autonomii Królestwa Pol.; przywrócił samorządy lokalne, spolonizował administrację, podjął reformę szkolnictwa; 18 VI 1862 do 12 IX 1863 naczelnik Rządu Cywilnego Królestwa Pol., ogłosił ukazy o oczynszowaniu chłopów, równouprawnieniu Żydów i reformie oświaty; chcąc przeszkodzić wybuchowi stworzenia przeprowadził brankę (pobór do wojska), wobec załamania się jego polityki podał się do dymisji
Słownik Wróblewski Walery:
Co znaczy rewol., gen. w stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych, był naczelnikiem wojennym woj. grodzieńskiego; w I 1864 dowódca korpusu powstańczego na Podlasiu i na Lubelszczyźnie; w latach wielopolski aleksander.
Słownik Wojna Dwóch Róż:
Co znaczy Anglii w 1455-85 toczone pomiędzy dwoma ogromnymi rodami z angielskiego:: Lancastrów (w herbie czerwona róża) i Yorków (w herbie biała róża). U źródeł konfliktu tkwiły: klęska w wojnie stuletniej i wielopolski aleksander.
Słownik Warski Adolf, Właśc. Adolf Warszawski:
Co znaczy i komunist. Członek pierwszego Proletariatu , później w kierownictwie Socjaldemokracji Królestwa Pol. i Litwy, współzałożyciel Komunistycznej Partii Polski, od 1929 czł. KC KPP, 1926-29 poseł na wielopolski aleksander.

Czym jest Wielopolski Aleksander znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: